11-08-2017  Het is geen nieuws dat evofenedex zich sterk maakt voor schone en efficiënte bevoorrading van stadscentra. Begin 2017 boden we de VNG een position paper aan samen met Detailhandel Nederland, Horeca Nederland, Thuiswinkel.org en TLN. Daarnaast ontwikkelden we op initiatief van de leden een menukaart met zero-emissie alternatieven om beleidsmakers te ondersteunen.

Gedifferentieerde benadering

In juni hebben we samen met partners vanuit de Topsector Logistiek de Handreiking Stedelijk Goederenvervoer opgesteld, wederom gericht op gemeenten, met het pleidooi om diverse maatregelen op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid als één pakket te zien en een gedifferentieerde benadering te kiezen voor de verschillende vervoersstromen. Deze vervoersstromen hebben hun eigen karakteristieken en maatwerkalternatieven.

Masterclass

Om geïnteresseerde gemeenten te helpen de nieuwe zienswijzen uit de Handreiking eigen te maken, stellen twee leden de komende weken hun distributiecentum open voor beleidsmakers. Samen met Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Windesheim, gemeente Utrecht, Ahold Delhaize en Hema organiseert evofenedex een  masterclass voor gemeenten: http://www.evo.nl/site/masterclass-vervoersbewegingen-in-uw-stad

Gemeenteraadsverkiezingen

In maart 2018 staan er nieuwe verkiezingen gepland: gemeenteraadsverkiezingen. Daarom focussen we als vereniging niet alleen op de beleidsmakers, maar ook op de nieuwe raadsleden. In totaal hebben we negentien grote gemeenten aan geschreven met onze aanbevelingen voor een moderne bevoorrading. Kernpunt daarbij is aansluiting bij één digitaal, nationaal loket waarop ondernemers de toegang tot de binnenstad kunnen regelen.