Slimme logistiek in regio Arnhem-Nijmegen

Beter Benutten heeft als doel om met slimme maatregelen verkeer uit de drukke spitsen te halen

09-10-2017  Als gevolg van het programma Beter Benutten, een initiatief van de provincie Gelderland, het Rijk en organisaties als evofenedex, zijn door bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen goede resultaten behaald. Onlangs werden de uitkomsten van het onderzoek naar het effect van het programma, dat in 2015 startte, bekend gemaakt.

Een tiental bedrijven wist door interne aanpassingen of het opstarten van samenwerkingsprojecten het aantal gereden kilometers te verminderen. Vooral bedrijven in de bouw, installatie en groothandel wisten door het combineren van ritten bij de fysieke distributie het aantal ‘drops’ per rit te verhogen. Voordeel hiervan is dat vrachtauto’s minder lange afstanden hoeven af te leggen bij de belevering van klanten, eerder terug zijn op locatie en daardoor de spitsperiode kunnen mijden.

Nieuwe projecten

De Gelderse gedeputeerde Conny Bieze van mobiliteit is blij met de initiatieven, met als gevolg dat Gelderland financiële middelen beschikbaar gesteld heeft voor de uitvoering van een nieuw programma: ‘Logistiek als Gelderse motor’. Binnen dit programma wordt ook aandacht besteed aan logistieke projecten gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot. En evofenedex voert samen met de provincie en Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) een project uit waarbij bij een tiental bedrijven wordt onderzocht of lading van of naar het bedrijf via binnenschepen kan worden vervoerd. De eerste resultaten van dit project zijn ook positief, er bestaan bij bedrijven diverse mogelijkheden om vervoer naar water over te hevelen.

Beter Benutten

Het programma Beter Benutten is in het leven geroepen omdat de wegen in de regio Arnhem-Nijmegen regelmatig vast staan. Productie, handels- en vervoersbedrijven lijden jaarlijkse een forse schade door de files. De aanpassing van specifieke wegen zoals de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 laten nog een paar jaar op zich laten wachten. Het programma Beter Benutten heeft als doel om met slimme maatregelen verkeer uit de drukke spitsen te halen. Naast het personenvervoer richt het programma zich ook op maatregelen bij bedrijven om door middel van slimme logistiek wegkilometers te besparen.

Geïnteresseerd?

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de bovengenoemde projecten kunnen contact opnemen met evofenedex, Robert Schasfoort r.schasfoort@evofenedex.nl