20-01-2012  EVO onderzoekt op welke gronden gedupeerde bedrijven een schadevergoeding kunnen vorderen naar aanleiding van de blokkade van de sluis bij Eefde. Dat heeft de belangenorganisatie vandaag bekend gemaakt aan bedrijven in de regio Twente.

8,5 miljoen euro

Zolang schepen Sluis Eefde niet kunnen passeren, neemt voor bedrijven de schade flink toe. De totale schade als gevolg van de stremming wordt geschat op 8,5 miljoen euro. Waarschijnlijk duurt de reparatie van de sluis nog twee maanden.

Krachten bundelen

EVO roept alle gedupeerde bedrijven nu op zich te melden bij EVO-Juridische bijstand, zodat de krachten worden gebundeld en kosten voor een onderzoek en mogelijke claims kunnen worden bespaard. EVO raadt bedrijven aan zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de aard en omvang van de schade en tegelijkertijd alle mogelijke maatregelen te blijven treffen om hun schade te beperken. Mocht het tot claims komen, dan is het namelijk wel van belang dat zij kunnen aantonen alles in het werk te hebben gesteld om de schade te beperken.

Gevolgen blokkade

De sluis bij Eefde, tussen het Twentekanaal en de IJssel, raakte op 3 januari geblokkeerd. Voor bedrijven die voor het vervoer van goederen afhankelijk zijn van deze verbinding, veroorzaakt de stremming meerkosten. Veelal moeten zij uitwijken naar wegvervoer of andere noodmaatregelen treffen. Ook kampen zij met het wegvallen van productiewerkzaamheden en omzetderving.

Onderzoek rechtsgronden

EVO heeft zelf decennialange ervaring met juridische bijstand aan verladers die werden benadeeld of schade leden. Behalve de eigen expertise worden jurisprudentie en externe juridische deskundigheid ingezet om de rechtsgronden voor het vorderen van een schadevergoeding bij beheerder Rijkswaterstaat te onderzoeken.