08-07-2013  De sluizen in de Maas blijven tot eind 2014 nog uitgebreid bediend. Daarna wordt een deel van de wachters in het weekend verschoven van de dag naar de nacht. Daardoor kunnen de wachttijden bij de sluizen voor het hele traject oplopen tot 2,5 uur. Uitgangspunt blijft een maximale wachttijd van 30 minuten per sluis. Dat schrijft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu maandag aan de Tweede Kamer.

Wachttijden

Volgens Schultz zijn de afspraken voor iedereen acceptabel, omdat de sluizen niet helemaal dichtgaan in de nachtelijke uren. De sluizen bij Weurt en Sambeek krijgen ’s nachts bediening op afroep. Vooral daar wordt verwacht dat de wachttijden op piekmomenten oplopen.

Bezuinigen

Schultz moet jaarlijks 5 miljoen euro bezuinigen op de sluizen. Dat leidt tot een versobering op de bediening van 40 banen. Veel vervoerders en regio’s maken zich zorgen om de bezuinigingen, omdat schepen voor dichte sluizen stil komen te liggen. Schultz gaat de komende maanden ook met andere regio’s afspraken maken.

Rekening

EVO stelt dat de nieuwe afspraken tegemoet komen aan de wensen van het bedrijfsleven. Wel stelt de organisatie dat het essentieel is dat de bedrijven niet de rekening gepresenteerd krijgen, omdat het bedienen van de sluizen een overheidstaak is. EVO wil ook dat de maatregel na verloop van tijd wordt geëvalueerd, om te zien of er niet toch forse vertragingen ontstaan. EVO waarschuwde recent nog voor de bezuinigingen.
De verladers vrezen dat de bezuiniging meer kost dan oplevert, omdat schepen langer moeten wachten.