30 tot 40 grote gemeenten voeren per 1 januari 2025 een zero-emissiezone in

Leestijd: 2 minuten

17-03-2022  Tijdens de bijeenkomst ‘Op weg naar zero-emissie stadslogistiek’ van 16 maart werd duidelijk dat er steeds meer zero-emissiezones bij komen. Inmiddels zijn er al 27 zones in evenzoveel gemeenten aangekondigd. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf aan dat er snel duidelijkheid moet komen over de zero-emissiezones. evofenedex onderschrijft dit. Als gemeenten duidelijkheid bieden over de omvang van de zones en de datum van invoering, krijgen ondernemers meer handelingsperspectief. Met deze informatie weten bedrijven of ze wel of niet moeten investeren in een zero-emissievoertuig, ze hun logistiek anders moeten organiseren en of ze laadinfrastructuur moeten laten aanleggen.

Per 1 januari 2025 voeren 30 tot 40 grote gemeenten een zero-emissiezone in. Dit betekent dat vanaf die datum alle nieuw aangeschafte voertuigen die in deze zones komen, nul uitstoot mogen hebben. Voor bestaande vrachtauto’s en bestelauto’s zijn er een aantal overgangsregelingen. In 2030 moeten alle voertuigen die in de zone komen zero-emissie zijn. Voor een overzicht en een kaart van de zero-emissiezones verwijzen we je graag naar dit artikel.

Eén ontheffingenloket

Samen met de overheid en partners werkt ondernemersvereniging evofenedex aan het opzetten van één loket voor ontheffingen. Dit moet het voor bedrijven eenvoudiger maken in een keer meerdere ontheffingen aan te vragen voor verschillende gemeenten. Dit kan bijvoorbeeld een ontheffing zijn vanwege een verlate levering van een nieuw aangeschaft voertuig. Hoe dit loket gaat functioneren, werken we de komende tijd uit.

Voldoende elektriciteit

Voldoende elektriciteit is een randvoorwaarde voor een succesvolle transitie naar schoner vervoer. Daarom werken we binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur samen met andere partijen aan onderzoeken en praktische hulpmiddelen om de transitie tot een succes te maken. Zo werken we aan een handleiding met tips over het opladen van een elektrisch voertuig op je eigen vestiging. Ook is er een tool in ontwikkeling om de kosten van laadinfrastructuur in kaart te brengen. Desondanks zal er voldoende elektriciteit en netcapaciteit moeten zijn op de diverse bedrijventerreinen in Nederland. De verwachting is immers dat het merendeel van de vrachtauto’s en delen van het bestelautowagenpark daar geladen zal worden. Dit onderwerp brengen wij voortdurend bij de politiek onder de aandacht. Naast deze randvoorwaarden kunnen gemeenten ook flankerend beleid vaststellen, zoals het beschikbaar stellen van aanschafsubsidies, en/of het faciliteren van hubs.

Elektrisch voertuig

Ben je al aan het kijken naar een elektrisch voertuig? Bekijk dan ook eens de volgende tools:

  1. Online simulator elektrisch rijden geeft een eerste inzicht in elektrisch rijden
  2. Welkeebestelbus Welke elektrische alternatieven zijn er voor jouw diesel bestelauto?
  3. Total cost of ownership tool vrachtauto’s biedt een kostenmodel voor e-vrachtauto’s
Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder