17-12-2014  In Europa moeten beroepschauffeurs (C- en/of D-rijbewijs) 35 uur nascholing volgen om het rijbewijs beroepsmatig te mogen gebruiken. Chauffeurs met een C- en/of D-rijbewijs, geboren voor 1 juli 1955, waren vrijgesteld van deze scholingsplicht. Op last van de Europese Commissie komt deze uitzondering per 1 juni 2015 te vervallen, uitstel bleek niet mogelijk te zijn.

Flexibel

EVO, TLN, KNV, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd flexibel te zijn waar nodig. Het ministerie onderzoekt nu een aantal mogelijkheden om deze groep chauffeurs tegemoet te komen.

Arbeidsintensief

De procedure rondom de medische keuringen bij het verlengen van een C- of D-rijbewijs is arbeidsintensief. De tijd dringt dus voor chauffeurs. Het ministerie heeft laten weten dat chauffeurs die voor 1 maart 2015 een verlenging of vernieuwing aanvragen, tijdig (voor 1 juni 2015) het nieuwe rijbewijs krijgen. De aanvraag van chauffeurs voor verlenging van hun rijbewijs wordt waarschijnlijk pas na 1 juni 2015 afgerond als zij deze indienen na 1 maart 2015. Dit heeft te maken met de verwachte drukte rondom de medische keuringen bij het CBR.

Registratie

Op verzoek van EVO, TLN, KNV, FNV Bondgenoten en CNV vakmensen onderzoekt het ministerie of reeds gevolgde nascholingsuren die nog niet bij het CBR zijn geregistreerd, alsnog kunnen worden geregistreerd. Daardoor tellen de gevolgde trainingen alsnog mee voor het totaal van 35 uur nascholing.

Einddatum

Het ministerie onderzoekt ook of deze groep chauffeurs, bij het vernieuwen van het rijbewijs, rijbewijzen met de einddatum van 10-09-2021 (C-rijbewijs) of 10-09-2020 (D-rijbewijs) kunnen krijgen. Daardoor loopt de scholingstermijn gelijk met die van chauffeurs die voor 2009 hun vakbekwaamheid hebben behaald.

Het is aan te raden om bovengenoemde ontwikkelingen af te wachten, omdat er een kans bestaat dat de mogelijkheden worden verruimd.

Duidelijkheid

Voor de kerst krijgen EVO, TLN, KNV, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen duidelijkheid of bovenstaande opties haalbaar zijn. Tevens ontvangen de belangenbehartigers informatie over wanneer deze mogelijkheden in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Voor chauffeurs die niet willen of kunnen wachten, blijft het mogelijk om het rijbewijs te verlengen of te vernieuwen onder de huidige regels:

  • Bij het verlengen wordt, na een positieve medische keuring, het rijbewijs afgegeven met een geldigheid van vijf jaar.
  • Bij het vernieuwen van het document blijft de geldigheid gelijk en wordt de nascholing bijgeschreven tot de geldigheidsdatum van het rijbewijs, een medische keuring is hierbij niet nodig.