29 maart 2012  Rijkswaterstaat en de provincie Groningen werken vanaf 1 april 2012 samen aan snellere afhandeling van incidenten op provinciale wegen. Hierbij kan het gaan om een ongeval, maar ook om een lading die van een vrachtwagen is afgevallen of een afgebroken tak. Het meldpunt voor onveilige situaties op provinciale wegen komt bij Rijkswaterstaat terecht. De nieuwe samenwerking moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer na een incident.

Communicatie

De provincie Groningen heeft geconstateerd dat het afhandelen van incidenten op de ringwegen rond de stad Groningen en op de Eemshavenweg te lang duurt. Het komt nu vaak voor dat de provincie te laat of niet geïnformeerd wordt bij een incident op een van de wegen. Daar komt verandering in. De communicatie tussen wegbeheerders, hulpverleningsdiensten en pechhulpdiensten wordt anders. Rijkswaterstaat gaat straks alle meldingen van ongevallen, pech en andere verkeersgevaarlijke situaties, doorzetten naar de juiste organisaties.

Meer verkeer

In de afgelopen jaren is de verkeersdrukte op de ringwegen rond de stad Groningen behoorlijk toegenomen. Tot 2020 staan een aantal grootschalige projecten op stapel, bijvoorbeeld het ongelijkvloers maken van de oostelijke ringweg. Daarnaast is de Eemshaven volop in ontwikkeling, wat voor meer verkeer zorgt.

EVO is blij met dit initiatief van de provincie en Rijkswaterstaat. EVO heeft regelmatig contact met Rijkswaterstaat en provincie over verbetering van de bereikbaarheid in Groningen en dit initiatief draagt daaraan bij.