6 december 2011 

Op 7 december staat een aantal cruciale beslissingen op de agenda van de minister van Infrastructuur en Milieu en de bestuurders van de stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden en provincie Zuid-Holland. Zij spreken dan onder andere over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding en de MIRT Verkenning Haaglanden. Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) roepen de bestuurders op om vaart te maken in de besluitvorming over deze infrastructurele projecten in Zuid-Holland. Snelle besluitvorming is cruciaal, omdat de provincie dagelijks geplaagd wordt door lange files met grote economische schade. De bereikbaarheid van Den Haag en Rotterdam moet structureel verbeteren, zo stellen EVO en TLN, ook omdat er op langere termijn nog flink wat woningen gebouwd gaan worden in deze regio’s.

Nieuwe Westelijke Oeververbinding

De minister bepaalt morgen welk tracé van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, de Oranje- of de Blankenburgtunnel, als voorkeursvariant verder onderzocht gaat worden. De Nieuwe Westelijke Oeververbinding moet de A15 met de A20 verbinden en vormt een nieuwe, alternatieve verbinding met de Rotterdamse haven. TLN en EVO hebben al eerder aangegeven voorstander van een verbinding bij de Blankenburgtunnel te zijn. Studies van Rijkswaterstaat tonen aan dat deze verkeerskundig beter scoort door een deel van het verkeer uit de Beneluxtunnel te halen. Dat verbetert de doorstroming in de Beneluxtunnel en ook op de A4-corridor. Bovendien is de Blankenburgtunnel aanzienlijk goedkoper dan de Oranjetunnel.

Bereikbaarheid Haaglanden

Ook de MIRT Verkenning Haaglanden staat morgen op de agenda. De bestuurders dienen morgen een keuze te maken over het maatregelenpakket. Het Rijk en de regio moeten gezamenlijk op korte en lange termijn een flink investeringsprogramma realiseren, vinden EVO en TLN. Dat is nodig om Den Haag en omgeving bereikbaar te houden, maar ook om het verkeer dat de Hofstad moet passeren te faciliteren.

A13/A16

Verder roepen EVO en TLN de bestuurders op om spoedig een voorkeursbeslissing te nemen over de A13/A16. Er moet worden besloten hoe deze weg wordt ingepast en gefinancierd. De aanleg van de A13/A16 zorgt ervoor dat de A20 tussen het Terbregseplein en de A13 wordt ontlast. Hierdoor verbetert de doorstroming op de Rotterdamse Ruit. Volgens de Economische Wegwijzer van EVO en TLN bedroeg de directe economische schade als gevolg van files op de A20 in 2009 11,2 miljoen euro. Bovendien wordt een groot aantal knelpunten van de landelijke file top-50 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu veroorzaakt door het ontbreken van de A13/A16.