6-12-2011  Op 7 december staat een aantal cruciale beslissingen op de agenda van de minister van Infrastructuur en Milieu en de bestuurders van de stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden en provincie Zuid-Holland.

Zij spreken dan onder andere over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding en de MIRT Verkenning Haaglanden.

EVO en TLN roepen de bestuurders op om vaart te maken in de besluitvorming over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, de MIRT Verkenning Haaglanden en de A13/A16.

Nieuwe Westelijke Oeververbinding

De minister bepaalt morgen welk tracé van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, de Oranje- of de Blankenburgtunnel, als voorkeursvariant verder onderzocht gaat worden. De Nieuwe Westelijke Oeververbinding moet de A15 met de A20 verbinden en vormt een nieuwe, alternatieve verbinding met de Rotterdamse haven.

TLN en EVO hebben al eerder aangegeven voorstander van een verbinding bij de Blankenburgtunnel te zijn. Studies van Rijkswaterstaat tonen aan dat deze verkeerskundig beter scoort. De doorstroming in de Beneluxtunnel en ook op de A4-corridor zal verbeteren. Ook is de Blankenburgtunnel aanzienlijk goedkoper dan de Oranjetunnel.

A13/A16

Verder roepen EVO en TLN de bestuurders op om spoedig een voorkeursbeslissing te nemen over de A13/A16. Er moet worden besloten hoe deze weg wordt ingepast en gefinancierd.

De aanleg van de A13/A16 zorgt ervoor dat de A20 tussen het Terbregseplein en de A13 wordt ontlast. Hierdoor verbetert de doorstroming op de Rotterdamse Ruit.

Volgens de Economische Wegwijzer van EVO en TLN bedroeg de directe economische schade als gevolg van files op de A20 in 2009 11,2 miljoen euro. Bovendien wordt een groot aantal knelpunten van de landelijke file top-50 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu veroorzaakt door het ontbreken van de A13/A16.

Haaglanden

Voor de regio Haaglanden moeten de bestuurders volgens EVO en TLN  snel met een maatregelenpakket komen om Den Haag en omgeving bereikbaar te houden. Daarnaast moet het verkeer dat de Hofstad passeert worden gefaciliteerd.