Sneller en flexibeler vervoeren dankzij iShare

Geen onnodige vertragingen meer

26-03-2019  Oeverloos heen en weer bellen en mailen om te checken of die vervoerder die aan de terminalpoort staat écht die container mag meenemen, veroorzaakt vertragingen. Met behulp van het iShareafsprakenstelsel kunnen vanaf dit jaar verladers, vervoerders en logistiek dienstverleners data delen met elkaar. Ook met tot dusver onbekende partijen. Dat voorkomt onnodig tijdverlies.

Data delen, op een simpele en gecontroleerde manier. Dat is het idee achter iShare. Met dit afsprakenstelsel is een verlader in staat om sneller en flexibeler vervoer te organiseren. Allereerst biedt het afsprakenstelsel real-time inzicht in de status van zendingen, zodat hij sneller kan reageren op veranderingen. Daarnaast kan hij eenvoudiger wisselen van vervoerder. Via iShare krijgt de nieuwe vervoerder namelijk gemakkelijk toegang tot alle informatie die nodig is om een zending op te halen of af te leveren. Het eindresultaat: geen onnodige vertragingen meer.

Vertraging

Updates over de status van zendingen lopen vaak achter op de werkelijkheid. Dit komt vooral omdat er veel barrières zijn op het gebied van data delen. De terminal mag en/of kan nu informatie over het exacte moment van aankomst en vrijgave van bijvoorbeeld een container niet automatisch delen met iedereen in de keten. Statusupdates komen daardoor veelal vertraagd door, of soms zelfs helemaal niet. De terminal kent de verlader namelijk wel, maar het transportbedrijf dat door de verlader is ingehuurd, niet. De vervoerder kan dus niet zonder extra afspraken een tijdslot opvragen.

Om er zeker van te zijn dat een vervoerder het recht heeft om een container te komen ophalen, belt en mailt een terminal soms meerdere keren met de verlader en de vervoerder. Dit kan voor serieuze vertragingen en problemen zorgen. Partijen die zijn aangesloten bij iShare ontvangen real-time updates over zendingen, ook als ze een paar schakels verderop in de keten opereren. Dat betekent dat het vervoer van een container direct kan worden ingepland en de producten sneller in het schap liggen.

Autorisatieregister

Partijen die zijn aangesloten bij iShare leggen in een zogeheten autorisatieregister vast met welke logistieke partijen zij welke data willen delen, voor welk doel en voor welke periode. Partijen die toegang wensen tot die specifieke data, melden zich bij het register, dat vervolgens controleert of de vrager wel toegang mag hebben tot die data. Oeverloos mailen en bellen behoren daardoor tot het verleden.

Is de vraag naar transportcapaciteit groot? Dan kan het zijn dat binnen de vaste pool van vervoerders geen capaciteit beschikbaar is en de verlader ad hoc een andere partij inschakelt. Of de vervoerder die wordt ingeschakeld, huurt zelf weer een onderaannemer in. Met iShare kunnen de toegang tot data en de rechten eenvoudig, veilig en betrouwbaar worden gedelegeerd aan deze onderaannemers.

Poort8 is zo’n iShare Autorisatieregister. “Wij maken het voor ketenpartijen mogelijk om elkaar onderling rechten toe te kennen voor het ophalen van data. En dat kan heel specifiek. Daarmee geven we partijen volledige controle over hun gegevens”, aldus Willem Maagdenberg, founding partner van Poort8. “Een verlader kan via onze online portal en onze app bijvoorbeeld heel specifiek aangeven wie welke data, voor welk doel en gedurende welke periode mag ontvangen. Als hij dat wil natuurlijk; als de verlader zijn partners toegang tot alle data wil geven, is dat ook mogelijk.”

ishare app
Een chauffeur van het vervoersbedrijf dat namens de verlader de container ophaalt, kan in de Poort8-app zijn rechten inzien en op basis hiervan in de terminal-app de data verkrijgen die hij nodig heeft om de container op te halen.

 

Identiteit

In het voorbeeld van de container die wordt opgehaald bij de terminal, kan het bedrijf zijn vervoerder in het Autorisatieregister van Poort8 rechten toekennen om namens hem een tijdslot op te vragen bij de terminal. Een chauffeur van het vervoersbedrijf dat namens de verlader de container ophaalt, kan in de Poort8-app zijn rechten inzien en op basis hiervan in de terminal-app de data verkrijgen die hij nodig heeft om de container op te halen. De terminal stelt via iShare onomstotelijk de identiteit van de chauffeur vast en checkt of de verlader daadwerkelijk toestemming heeft gegeven aan de vervoerder om het tijdslot namens hem op te halen. Het hele proces van identificatie, authenticatie en autorisatie verloopt volledig automatisch, gecontroleerd en veilig. En dat voorkomt onnodige vertragingen en een hoop gedoe in de praktijk.

Meer over iShare

iShare is een afsprakenstelsel of een set van afspraken waarmee partijen elkaar toegang verstrekken tot hun data. Zij hanteren dezelfde manier van identificatie, authenticatie en autorisatie waardoor zij niet elke keer opnieuw afspraken moeten maken om data te delen. Wij zijn partner ven iShare samen met onder meer Transport en Logistiek Nederland, Belastingdienst Douane, Fenex, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Schiphol, de havens van Amsterdam en Rotterdam, TU Delft en Stichting Vervoeradres. 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in evofenedex magazine. Wil je op de hoogte gehouden worden over artikelen rondom supply chain management? Meld je dan aan voor de SCM-update.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder