11-05-2017  Een innovatief en duurzaam samenwerkingsconcept in de zorg, digitaliseren van de vrachtbrieven en werken met big data in de supermarktlogistiek. Aansprekende voorbeelden van succesvolle samenwerkingen in de logistiek. Deze projecten doen allemaal mee met de Keten Award 2017. In deze reeks vertellen zij hun succesverhaal.

E-CMR is de toekomst

Met de komst van mobiel internet en het wijdverspreide gebruik van smartphones zijn de mogelijkheden tot digitaliseren bijna oneindig te noemen. Steeds meer bedrijven stappen over naar digitale systemen. Immers, de besparingen die hierdoor behaald kunnen worden zijn over het algemeen significant. Zo is ook een ommekeer merkbaar in het digitaliseren van de vrachtbrieven (CMR). Op dit moment wordt het overgrote deel van de transporten nog steeds begeleid met een papieren vrachtbrief.

Belangrijke informatie

Bij het digitaliseren is niet alleen het kostenvoordeel interessant, maar ook de mogelijkheid om sneller over belangrijke informatie (emballage, proof of delivery) te beschikken binnen de logistieke keten. Er zijn wel tussenoplossingen om de informatie voorziening te versnellen, maar die voldoen niet aan de juridische eisen van het (inter)nationaal goederenvervoer.

Veel bedrijven onderzoeken daarom samen met hun ketenpartners de mogelijkheden om ook dit proces verder te automatiseren en besluiten TransFollow op te nemen in hun roadmap. Zo ook Royal Lemkes en Gist Global Logistics, twee bedrijven die actief zijn in de sierteeltbranche.

Samenwerking is noodzaak

Deze ketenpartijen hebben samen met Beurtvaartadres al in 2015 een eerste internationale pilot uitgevoerd. Zij lopen daardoor voorop bij deze innovatie qua kennis en kunde. De opzet van de pilot ging niet zonder slag of stoot en de inrichting en de operationele uitrol is een goede leerschool geweest voor alle betrokken partijen. Een goede afstemming en communicatie tussen de medewerkers blijkt, hoe vanzelfsprekend ook, ook hier de sleutel tot succes. Werken met TransFollow betekent een omschakeling in zowel werkwijze als mindset en dat vergt een intensieve samenwerking tussen de ketenpartijen. Van oorsprong is de sierteeltsector een traditionele sector. Daardoor hebben dergelijke grote veranderingen meer tijd nodig.

Internationaal opschalen

Momenteel worden voor een bredere uitrol van TransFollow voor de zendingen naar Frankrijk waar een grote klant is gevestigd, de laatste voorbereidingen getroffen. De lessen die zijn geleerd in de eerdere pilot worden meegenomen in deze implementatie, waardoor deze internationale opschaling naar alle waarschijnlijkheid soepeler zal verlopen. Alle betrokken partijen willen hiermee graag aantonen dat deze manier van werken een voorbeeld is van innovatief en duurzaam samenwerken tussen bedrijven. Dit initiatief verdient volgens hen dus navolging in andere (sierteelt)ketens.

SCM Summit

De deelnemers mogen hun ketensamenwerking op 17 mei op Nyenrode Business Universiteit toelichten in een presentatie. De drie beste projecten mogen hun presentatie in verkorte vorm nog eens herhalen op 7 juni tijdens het SCM Summit, waar ook de winnaar wordt aangewezen.