12-10-2011  Het kabinet wil dat er een Infrastructuur Autoriteit komt die de besluitvorming op het gebied van infrastructuur grotendeels overneemt van de provincies Noord- en Zuid-Holland en van de grote gemeenten. Hiermee wil het kabinet de besluitvorming over mobiliteit in de Randstad versnellen en stroomlijnen. Dat schrijft minister Donner (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer in zijn nota over de bestuurlijke inrichting van Nederland.

Bereikbaarheid

EVO is het met de minister eens dat de bereikbaarheid vooral in het westen van het land is gebaat bij een snellere besluitvorming over grote infrastructurele projecten. Neem bijvoorbeeld de A4 Delft- Schiedam. Dit project gaat de geschiedenis in als een van de langst slepende infrastructurele kwesties ooit. Daarom pleit EVO al jarenlang voor zo min mogelijk deelnemers bij infrastructurele besluitvormingstrajecten.

Drukte

Het in het leven roepen van een Infrastructuur Autoriteit reduceert het aantal betrokken bestuurslagen en vermindert de bestuurlijke drukte rondom infrastructurele projecten. EVO ondersteunt het initiatief van harte als de bereikbaarheid voor het zakelijk verkeer en het goederenvervoer op middellange en lange termijn hierdoor beter kan worden gewaarborgd.