03-08-2016  Om als bedrijf onderscheidend te blijven ten opzichte van de concurrent, is innoveren essentieel. De afgelopen jaren is er veel veranderd rondom het doorvoeren van deze innovaties. Vernieuwingen binnen organisaties worden niet langer alleen door het management aangevoerd (top-down), maar ook door de teams lager in de organisatie (bottom-up). Dit verschijnsel heet sociale innovatie en het past perfect binnen de LEAN-gedachte van organisaties.

Belangrijk thema

Een drietal redenen waarom sociale innovatie een belangrijk thema is binnen organisaties:

  • Er is op managementniveau draagvlak voor ontwikkelingen die vanuit ‘lager’ in de organisatie komen. Meer verantwoordelijkheid bij de afzonderlijke afdelingen.
  • Er komt steeds meer verantwoordelijkheid bij de werknemers te liggen. Denk hierbij aan het behalen van productienormen, schoonhouden van het magazijn en het schakelen naar andere werkzaamheden als er niet veel te doen is.
  • Er is behoefte aan ideeën vanuit de werkvloer. Leidinggevenden zitten vaak lang op dezelfde plek waardoor innovatiemogelijkheden niet snel meer naar boven zullen komen.

Experts op de werkvloer

De nieuwe generatie werknemers wil niet langer alleen gehoorzamen, feitenkennis opbouwen en hard werken. Zij willen zichzelf ontwikkelen en hierbij gestimuleerd worden om na te denken over vernieuwingen en initiatief te tonen. De medewerker is immers de expert ten aanzien van de dagelijkse handeling. Hij of zij zal als geen ander weten hoe de processen in zijn werkgebied het meest effectief ingevuld kunnen worden.

Andere manier van leidinggeven

Sociale innovatie vraagt een andere manier van bedrijfsvoering. Hierbij zijn dan ook zowel de directie, de leidinggevenden als de werknemers op de werkvloer betrokken. Zodra het management en de leidinggevenden hun werknemers stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te tonen, zullen de medewerkers deze kans ook aangrijpen en blijven nadenken over innovaties binnen de organisatie. Hoe kunnen processen nog slimmer worden ingericht en hoe kunnen de medewerkers nog effectiever hun werkzaamheden uitvoeren? Deze verbeteringen zullen uiteindelijk leiden tot meer efficiency en dus wellicht kostenbesparing. Maar om als bedrijf écht een concurrentievoordeel te behalen moet er geïnnoveerd worden. En dát begint bij de medewerkers op de werkvloer.

Bedrijven die hulp nodig hebben bij het opleiden van leidinggevenden, kunnen contact opnemen met één van de opleidingsadviseurs van EVO. Daarnaast geeft EVO ook diverse trainingen op het gebied van leiding geven in het magazijn.

Alle logistiek management opleidingen op een rij