01-11-2011  Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de arboregels voor thuis- en telewerken per 1 juli 2012 versoepelen.

Er komt een ruimere definitie van thuiswerken om belemmeringen voor Het Nieuwe Werken weg te nemen. De regels voor het werken op andere plaatsen dan een woning - zoals internetcafés - worden hierdoor minder strikt.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

De huidige Arbowet is nog te weinig afgestemd op het plaats- en tijdonafhankelijk werken en moet volgens de staatssecretaris op twee punten worden aangepast:

  • Voor de wettelijke definitie van thuiswerken sluit de staatssecretaris aan bij de Europese regels. Dat betekent dat ook voor andere (tele)werkplekken dan de thuiswerkplek straks soepeler arboregels gelden. Thuiswerkers hoeven dan niet te voldoen aan de eisen die in hoofdstuk 3 van het Arbobesluit, Inrichting arbeidsplaatsen staan.
  • Onduidelijke bepalingen en begrippen in het Arbobesluit over telewerken worden in lijn gebracht met de huidige stand van zaken op ICT-gebied.

Zorgplicht en aansprakelijkheid

De zorgplicht voor de werkgever blijft bij het telewerken wel in stand. De werkgever blijft dus gewoon aansprakelijk als een werknemer een ongeval krijgt op de werkplek en niet aan de zorgplicht heeft voldaan.

Registratie werk- en rusttijden

Daarnaast is de werkgever op grond van de Arbeidstijdenwet verplicht om een registratie bij te houden van de werk- en rusttijden van zijn werknemers. Aan thuis- en telewerkers kan worden gevraagd om dit zelf te registreren.