14-01-2017 "Internationale handel levert Nederland als logistieke hotspot veel werkgelegenheid op." Dat zeiden lijsttrekker Emile Roemer en Tweede-Kamerlid Eric Smaling van de Socialistische Partij (SP) voor aanvang van het partijcongres in Tilburg.

Binnenvaart

Smaling ondertekende het 10-puntenplan van EVO en Fenedex in bijzijn van algemeen voorzitter Steven Lak van beide samenwerkende ondernemersverenigingen. De SP ondersteunde onder meer het pleidooi voor eerlijke spelregels in Europa, efficiënte inspecties en goede en slimme infrastructuur. "Waarbij de binnenvaart zo veel mogelijk moet worden benut," aldus Smaling.

'Vast werk'

De SP is geen voorstander van internationale handelsverdragen en ziet daar vooraslnog meer nadelen dan voordelen in. Ook het punt over flexibel inzetbaar personeel kan de SP niet ondersteunen. De partij ziet meer heil in een flexibele schil voor mkb-ers, maar streeft zoveel mogelijk naar 'vast werk'.

Actie bij 3 congressen

De SP ondersteunde zeven van de tien punten uit het plan van EVO en Fenedex. De organisaties voerden zaterdag actie bij drie partijcongressen.