update 18.50 uur  Inmiddels zijn de termijnen voor terugvordering bekend: de termijnen voor 2010 verlopen in 2014. Dit betekent dat de liters getankt in het eerste kwartaal 2010 na 20 april 2014 niet meer terug vorderbaar zijn.

07-03-2014, 10.30 uur  Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de Spaanse overheid de ‘céntimo sanitario taks’ moet terugbetalen aan de belastingbetalers. Deze ‘health taks’, een belasting ter financiering van de Spaanse gezondheidszorg, werd sinds 2012 geheven per liter brandstof. In eerste instantie ging het om 1 à 2 cent per liter brandstof, maar in een aantal Spaanse regio’s bedraagt de belasting op dit moment tegen de 5 eurocent per liter.

Unierecht

De Spaanse transportonderneming Transportes Jordi Besora SL, die in drie jaar tijd meer dan 45.000 euro kwijt was aan de extra belasting, kwam tegen de belasting in het verweer bij het Spaanse accijnskantoor. In de hieruit voortvloeiende procedure oordeelde het Hof vorige week dat de health tax in strijd is met het unierecht.

Teruggaafverzoek

Dit houdt in dat er een teruggaafverzoek kan worden ingediend voor de jaren 2010 tot en met 2013. Het is echter niet zeker of de Spaanse regio’s verplicht zijn de health tax die geheven is vóór 2013 terug te betalen. Vanaf 1 januari 2013 is de health tax namelijk opgenomen in de ‘normale’ accijns. 

Geduld

Het is nog niet geheel duidelijk hoe de teruggaafprocedure vorm zal krijgen. Dat de belastingbetaler die een teruggaafverzoek indient veel geduld moet hebben, is echter wel duidelijk. De verwachting is namelijk dat de procedure minimaal twee jaar gaat duren. Bovendien moet de belastingbetaler zijn recht op teruggaaf kunnen aantonen aan de hand van kwitanties en facturen. Positief nieuws is dat de Spaanse overheid ook interesten moet vergoeden over het aan health tax betaalde bedrag.

De belastingbedragen per Spaanse regio per liter:

Andalucía - 0,024 La Rioja - 0,024
Aragón - 0,024 Madrid - 0,041
Asturias - 0,044 Baleares - 0,024
Cantabria - 0,024 Murcia - 0,024
Cast la Mancha - 0,048 Valencia - 0,036
Cast León - 0,024 Navarra - 0,024
Cataluña - 0,048 Álava - 0,024
Extremadura - 0,024 Guipúzcoa - 0,024
Galicia - 0,036 Vizcaya - 0,024


EVO-Kennisbank

Voor meer informatie over dit onderwerp en alles wat met btw te maken heeft, kunnen ondernemers contact opnemen met Van Driel Fruijtier btw-specialisten telefoon 078 6225 452, e-mail info@vandrielfruijtier.nl. Van Driel Fruijtier heeft een formulier ontwikkeld waarmee het terug te betalen bedrag eenvoudig te berekenen is. Leden van Btw-Plaza kunnen dit formulier downloaden op Btw-Plaza.

Btw-specialisten

EVO-leden kunnen gratis toegang krijgen tot Btw-Plaza, een samenwerking van EVO met Van Driel Fruijtier btw-specialisten.