Spark! organiseert webinar over kansen van datadeling in supply chains

Ideeën verzamelen op het ‘Living Lab Live Event’

29-04-2020  Spark! Living Lab, waar onder meer evofenedex aan deelneemt, organiseert op dinsdag 19 mei het ‘Living Lab Live Event’ in de vorm van een webinar. Doel van het event is gezamenlijk de kansen van datadeling in supply chains te verkennen en concrete toepassingen te schetsen.

Alle hens aan dek

Voor veel organisaties is het nu alle hens aan dek. Supply chains zijn tot stilstand gekomen, net weer opgestart of worden juist overvraagd, en dat te midden van financiële onzekerheid met een recessie voor de deur. Grip op de goederenstroom en bijbehorende betalingen ontbreekt vaak door beperkte beschikbaarheid (en bruikbaarheid) van data en het delen ervan in de logistieke ketens. Hierdoor ontbreekt het bedrijven aan schaalbaarheid en is een effectieve scenario-gebaseerde aanpak niet mogelijk omdat continu veranderende situaties vragen om snelle beslissingen op basis van data.

Actueel voorbeeld

De verspreiding van de beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers is een actueel voorbeeld. Welke voorraden zijn waar, wat is de kwaliteit en wie heeft welke behoefte? Met behulp van goede data is het mogelijk om deze supply chain goed aan te sturen, juist nu de vraag naar deze artikelen enorm groot is.

Snel inspelen op veranderende situaties

Realtime en accurate datadeling in supply chains kan de impact van verstoringen zoals het coronavirus verminderen wanneer bedrijven op basis van deze data snel en accuraat kunnen inspelen op veranderende situaties. Een open, neutraal platform waar de data veilig kunnen worden gedeeld in de ketens biedt een oplossing voor de nabije toekomst. Met name Blockchain (DLT) en Internet of Things zijn bouwstenen voor zo’n platform.

Ideeën verzamelen

Momenteel werkt Spark! samen met TNO aan een toepassing voor de keten van beschermingsmiddelen en verwacht voor de zomer de resultaten te presenteren. Deze oplossing kan dan ook door andere ketens worden geïmplementeerd.

Het is de bedoeling dit soort concrete ideeën tijdens het event te verzamelen. Spark! gaat samen met de indieners van de beste ideeën onderzoeken welke techniek (bijvoorbeeld blockchain) dit kan faciliteren. Spark! helpt de ketens vervolgens gratis om de oplossing daadwerkelijk te implementeren.

Inschrijven

Het (gratis) online ‘Living Lab Live Event’ op dinsdag 19 mei start om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Inschrijven kan op de website van Spark! Living Lab.

 

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder