22-11-2012  De transportmarkt wordt steeds internationaler. Daarmee wordt de vraag welke regels gelden bij de inzet van buitenlandse chauffeurs binnen de landsgrenzen steeds belangrijker.

Verantwoordelijk

In het novembernummer van EVO Magazine wordt nader ingegaan op deze regelgeving. Het is - en blijft - de vervoerder die verantwoordelijk is voor naleving van de geldende arbeidsvoorwaarden. EVO adviseert haar leden ook om in vervoerscontracten te vermelden dat wet- en regelgeving moet worden nagekomen.

Modelcontract

In de door EVO opgestelde modelcontracten is zo’n bepaling standaard opgenomen. Leden die vragen hebben over het inzetten van buitenlandse werknemer en welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn, kunnen hun vraag voorleggen aan juridische afdeling van EVO.

Zie ook de bijlage: artikel ‘Houd rekening met de spelregels’