28-02-2014  Vandaag is het officiële startschot gegeven voor de Spitsmonitor Vrachtverkeer. Met deze monitor krijgen logistiek vervoerders inzicht in het aantal ritten dat zij tijdens de spits uitvoeren op de Ring van Rotterdam (A13, A15, A16 en A20). Op basis daarvan kunnen zij slimmer en zuiniger rijden, met minder vertragingen.

Spitsritten

De Spitsmonitor Vrachtverkeer registreert de passages van voertuigen gedurende enkele weken op 23 locaties in en om Rotterdam en levert een rapportage over de spitsritten per meetpunt. Als inzichtelijk is hoe vaak, waar en wanneer in de spits wordt gereden, is de volgende stap dat vervoerders de ritten anders kunnen gaan indelen.

Bereikbaarheid

De Verkeersonderneming heeft het initiatief genomen tot de Spitsmonitor Vrachtverkeer om vervoerders en verladers te ondersteunen in het rijden buiten de spits. De bereikbaarheid van Rotterdam (haven, stad en regio) is een randvoorwaarde voor de groei van de economie in de regio. Door het verkeer beter te spreiden over de hele dag, blijft Rotterdam goed bereikbaar.

De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. Onder meer VNO-NCW, Deltalinqs, EVO, TLN en provincie Zuid-Holland zijn adviseurs.