14-10-2011  EVO staat positief tegenover het regelen van het vervoer van gevaarlijke stoffen via een ‘Basisnet Spoor’. Aanleg van een zuidwestelijke boog bij Meteren is dan wel nodig.

EVO heeft gebruik gemaakt van de hoorzitting van de Tweede Kamer over het wetsontwerp dat het basisnet mogelijk moet maken. Naar de mening van EVO toont het wetsvoorstel aan dat het mogelijk maar niet gemakkelijk blijkt een duurzame balans te vinden tussen de belangen van  het vervoer van gevaarlijke stoffen, het gebruik van de ruimte en een maatschappelijk aanvaardbaar veiligheidsniveau.

EVO vindt het cruciaal voor het Basisnet Spoor dat de zuidwestboog bij Meteren wordt aangelegd. Deze boog ontlast Dordrecht en een deel van de Brabantroute.

Tijdens de hoorzitting heeft EVO de Tweede Kamer opgeroepen de bouw van deze boog te waarborgen. Het mag niet zo zijn, dat door een korting op het budget voor ‘Hoogfrequent Spoor’ of door een financiële tegenvaller de boog bij Meteren wordt opgeofferd.

Ook op andere punten in het spoornet zijn nieuwe bogen nodig om de afgelegde afstand en rangeren van goederentreinen op het spoor beperken en daardoor ook het risico spreiden en beperken. Het gaat volgens EVO om de ‘Sloeboog’ tussen Vlissingen en Antwerpen, de boog vanuit Veendam naar Bremen en de aanleg van een zuidelijke aftakking voor bedrijventerrein Chemelot in Zuid-Limburg.