07-11-2011  Een geregelde goederenspoordienst van Antwerpen over Venlo naar Duisburg is economisch haalbaar. Er is voldoende continentaal ladingaanbod voor vier shuttlediensten per week vanaf Venlo. Dit blijkt uit de marktverkenning die is uitgevoerd in opdracht van spoorgoederenplatform RailportVenlo. Het onderzoek is gedaan onder vijfendertig verladers en logistieke dienstverleners in regio.

Per week 600 teu

Vanuit de regio Venlo is 600 teu per week continentale lading geschikt om aan te haken op de shuttles Antwerpen-Venlo-Duisburg. Het gaat om lading waaraan in de regio Venlo waarde wordt toegevoegd. De aannames zijn aan de voorzichtige kant en berekeningen zijn naar beneden afgerond. Op deze manier ontstaat een realistische prognose, aldus RailportVenlo.

Alternatief voor de weg

Momenteel wordt al een groot deel van het ladingaanbod naar Duisburg vervoerd, maar dan over de weg. De spoortshuttle is daarvoor een goed alternatief om duurzamere transportmogelijkheden te realiseren op deze drukke corridor tussen Duisburg en Venlo.

Spoorplatform RailportVenlo

In het spoorplatform RailportVenlo werken Kamer van Koophandel Limburg, gemeente Venlo, provincie Limburg, European Logistics Center Limburg, Rijkswaterstaat Limburg, EVO en NV Regio Venlo samen aan optimalisering en uitbreiding van het goederenspoorvervoer in de logistieke regio Viaport Venlo.