10-10-2013  Bedrijven die hun goederen via Nederlandse havens willen im- of exporteren, betalen relatief meer voor havendiensten dan bedrijven die hun goederen via havens in andere EU lidstaten laten vervoeren. Dat komt door stevige subsidies die sommige overheden aan de havendienstverlenende bedrijven toekennen. EVO vindt dat een verstoring van de marktwerking tussen havens die de kwaliteit en prijs van havendienstverlening niet ten goede komt.

Duidelijke richtsnoeren

In antwoord op Kamervragen heeft minister Schultz van infrastructuur en milieu gezegd zich in Europa hard te maken voor duidelijke richtsnoeren voor staatssteun aan havens. Volgens haar schiet de bestrijding van oneerlijke concurrentie tussen havens in Europa nog steeds tekort.

Niet uit te leggen

EVO steunt de minister hierin volop. Het is volgens de verladers niet uit te leggen dat in de Europese markt voor havendiensten sommige logistiek dienstverleners het gebruik en onderhoud van kades en kranen zelf moeten betalen en andere dat van overheidswege vergoed krijgen. Voor de bedrijven die via die havens werken, betekenen die subsidies een concurrentie voordeel. Nederlandse bedrijven zijn veelal afhankelijk van de dienstverlenende bedrijven in Nederlandse havens die dat prijsvoordeel niet kunnen bieden.