Wat zijn de uitdagingen van stadsdistributie voor de toekomst?

Leestijd 5 minuten

3-5-2021 evofenedex heeft in haar vereniging 11 thematische raden, die zich richten op een specifiek onderdeel van de logistiek of het internationaal ondernemen. Leden die actief zijn op een bepaald gebied vinden elkaar in een van deze raden en wisselen hier allereerst waardevolle tips & tricks uit over hun vakgebied. Bij de laatste bijeenkomst van de Raad voor de Logistieke Kennis stonden de uitdagingen rondom stadsdistributie centraal. In dit artikel lees je de reflecties van de raad.

Knel in de stad

Stadsdistributie stelt bedrijven nu al voor logistieke uitdagingen. Dat merkt ook een evofenedex-lid actief in de supermarktbranche dat dagelijks meerdere leveringen in stadscentra verricht en boodschappen bij de klanten thuis bezorgt. De fysieke ruimte op de weg is beperkt en de verkeersdrukte in de straten in het centrum maakt laden en lossen in sommige gevallen problematisch. En in 2025 komt er een nieuwe uitdaging aan, als een groot aantal binnensteden zero-emissiezones introduceren. In de binnenstad is de ruimte schaars. Daarom is er voordeel te behalen door met kleinere voertuigen goederen aan locaties te leveren. Maar dit heeft tot gevolg dat de vervoerskosten fors stijgen. Een volledig gevulde vrachtauto is voor bedrijven een van de meest kostenefficiënte methoden van vervoer.

Smalle ruimte bestelauto
Smalle ruimte Amsterdam

Elektrificeren en zero-emissiezones

Sommige ondernemers kiezen nu al voor elektrificering en verduurzaming van hun wagenpark. Momenteel zijn er nog beperkt geschikte bedrijfsautomodellen beschikbaar, maar het aanbod gaat de komende jaren naar verwachting snel groeien. De fabrikanten hebben nu nog geen aanbod waar behoefte aan is. Zo is het laadvermogen of de actieradius te beperkt. 
De overheid houdt de ontwikkelingen op de markt in relatie tot de wetgeving rondom de zero-emissiezones in de gaten. Daarnaast is de voertuig-gewichtsbeperking van gemeenten nog vaak een obstakel om elektrisch te rijden. Elektrische voertuigen zijn immers zwaarder dan voertuigen met een verbrandingsmotor. En er moet ook rekening worden gehouden met de beschikbare laadinfrastructuur. De raad geeft aan baat te hebben bij (het langer toestaan van) hybridevoertuigen. Hybridevoertuigen zijn nu in ieder geval tot 2030 toegestaan, indien softwarematig, via geofencing, geprogrammeerd is op welke wijze het voertuig rijdt.  Dit alles betekent dat er nog verschillende uitdagingen te overwinnen zijn voor de invoer van de zero-emissiezones in 2025.

Cityhubs en lading bundelen

In het verlengde van het thema stadsdistributie heeft de expertgroep City Logistics zijn bevindingen van het afgelopen jaar met de raad gedeeld. Deze expertgroep bestaat uit verzenders, ontvangers, logistiek dienstverleners en onderzoekers/consultants en is onderdeel van het Shopping Tomorrow-netwerk. De expertgroep richtte zich in 2020 op onder andere op het bundelen van lading en zero-emissiezones. Zo constateerde de expertgroep dat er veel gemeenten zijn die momenteel nog geen prioriteit aan zero- emissiezones geven en weinig actief op dit vlak zijn.

Volgens onderzoek van TNO beslaat het bezorgen van pakketjes in de steden, ondanks de indruk die er bij het algemene publiek heerst, slechts 8 procent van het totale goederenverkeer dat de stad binnenkomt. Voor goederenstromen die bestaan uit een kleine lading, lijkt het een goede oplossing gebruik te maken van een cityhub. Vanaf dit punt aan de rand van de stad worden ladingen gebundeld, om zo uiteindelijk emissievrij in de stadscentra afgeleverd te worden door bijvoorbeeld zero-emissie bestelauto’s. Maar de realiteit toont aan dat cityhubs nog niet populair zijn, ook al zijn er veel goede initiatieven, volgens de expertgroep.
Bij de deelnemers van de raad leeft de indruk dat stadshubs met name geschikt zijn voor ongeconditioneerde transporten en daarin zeker een oplossing kunnen bieden in de stadsdistributie. De raad omarmt de gedachte van meer samenwerken op het vlak van logistiek, onder het adagium: ”Concurreren doe je op het product, logistiek doe je samen”. Zo kunnen marktpartijen de uitdagingen rondom stadsdistributie beter het hoofd bieden. Maar er zijn ook tegengeluiden te horen, van deelnemers die de supply chain beschouwen als integraal onderdeel van hun totale productpropositie.

Samenwerking starten

Om ladingbundeling te stimuleren ziet de expertgroep ook een rol voor de overheid en grotere bedrijven. Zij kunnen in hun inkoopvoorwaarden gebundelde emissievrije logistiek verplicht stellen. De deelnemers van de raad wijzen erop dat de onderlinge logistieke samenwerking vanuit de sector actiever opgepakt moet worden, om zodoende gezamenlijk tot nieuwe innovatieve oplossingen te komen. Bijvoorbeeld samenwerking tussen gemeentes, logistiek dienstverleners of eigen vervoerders voor het optimaliseren van de binnenstedelijke distributie. Dit initiatief kan niet bij een enkel bedrijf liggen, maar moet gedragen worden door alle partijen die afhankelijk zijn van distributie in steden. Zodoende kunnen oplossingen worden gevonden die niet enkel kostenverhogend zijn, maar ook waarde toevoegen aan de aangesloten ketens. De Raad voor de Logistieke Kennis vindt ook het delen van best practices aan de buitenwereld waardevol om samenwerking binnen de sector meer gestalte te geven.

Deelnemen in thematische raden?

Wil je meer weten over de raden van evofenedex? Of overweeg je om zitting te nemen in een raad? Je vindt meer informatie op deze pagina

Gratis e-Book 

Is het interessant om strategisch samen te werken met een verlader uit een andere keten? En hoe werkt dat dan? Het antwoord op deze en talloze andere vragen rondom verladerssamenwerking lees in je in het nieuwe e-book Compose: strategische logistieke samenwerking.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder