12-06-2012  In de Stadsregio Arnhem Nijmegen worden de winkelcentra vooral in de ochtend bevoorraad. Door de huidige venstertijden in de steden rijden er meer vrachtauto’s dan strikt noodzakelijk is. Ook kan de bundeling van goederen beter en ligt het aantal vervoersbewegingen nog te hoog.

Maatregelen

Rijk, provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem Nijmegen investeren daarom ruim 1,6 miljoen euro voor de uitvoering van drie maatregelen om het vrachtverkeer tijdens de spits met een kwart terug te dringen.

Efficiënter, schoner, betrouwbaarder

De investeringen moeten het goederenvervoer efficiënter, schoner en betrouwbaarder maken. Dat draagt weer bij aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stadsregio en aan ‘vergroening’ van de regionale economie. Er wordt geïnvesteerd in de volgende maatregelen:

  • een softwaremodule om het goederenvervoer in de (binnen)steden te monitoren, ook bruikbaar als handhavingsinstrument
  • het beter benutten van tijd en tijdvensters. In Arnhem gebeurt dat voor vervoerders die beter bundelen, namelijk goederen bestemd voor minimaal 15 afleverpunten. In Nijmegen mogen schone, stille en duurzame voertuigen het centrum ook buiten de venstertijden bevoorraden. Voor voertuigen op Euro 5 of schoner is een speciaal avondvenster ingevoerd
  • ondersteuning van opdrachtgevers en/of vervoerders bij de opzet van nieuwe logistieke samenwerkingsverbanden en het testen van nieuwe logistieke concepten in de praktijk

Bedrijfsleven

Het maatregelenpakket is afgestemd met EVO, TLN en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Een groot aantal logistieke ondernemers in de regio heeft inmiddels al fors geïnvesteerd in regionale bundeling en duurzaam goederenvervoer. De nieuwe maatregelen kunnen rekenen op draagvlak van de private partijen in de regio. Na de zomer worden bijeenkomsten georganiseerd om de maatregelen met het bedrijfsleven uit te werken.