Budget ontwikkelingssamenwerking domineert kamerdebat tijdens begrotingsbehandeling

Leestijd 2 minuten

29-10-2020  Tijdens het eerste deel van de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking woensdag kwam de penibele situatie van exporterende- en importerende bedrijven nauwelijks aan de orde. De oppositie leverde veel kritiek op de wijze waarmee het budget voor ontwikkelingssamenwerking voor 2021 wordt geborgd, namelijk door geld uit volgende jaren naar voren  halen. Na de crisis, bij een aantrekkende economie kan het budget voor ontwikkelingssamenwerking eenvoudiger worden gedekt stelde de coalitiepartijen. evofenedex vindt het zorgelijk dat de helft van de kamerleden de stagnerende export niet op haar netvlies heeft.

Stagnerende ex- en import

In een publicatie eerder deze maand wezen het CPB en het CBS op de aanzienlijke impact van het coronavirus op de wereldhandel. Inmiddels zijn er ook in ons land al 76.000 export gerelateerde banen verloren gegaan. Ook uit onze eigen coronamonitor blijkt dat de omzet van de bij ons aangesloten exporterende bedrijven in het afgelopen halfjaar gemiddeld met meer dan 20 procent is gedaald. En daar waar andere hard en minder hard geraakte sectoren de volle aandacht van politiek en publiek hebben, is er veel minder oog voor de grote schade die we als land als geheel oplopen door het wegvallen van onze afzet in belangrijke exportmarkten. Ruim 30 procent van ons inkomen verdienen we nu nog met internationale handel, maar dat aandeel loopt als we niet heel goed oppassen snel terug.

Problematiek mkb

Zorgwekkend is dat ook uit dit debat blijkt dat in Nederland de partijen aan de politieke flanken de handelspositie van de Europese Unie lijken te willen ondermijnen, door CETA niet te ratificeren, het Mercosur-verdrag voor tijdig af te keuren en het belang van midden- en kleinbedrijven bij goede internationale handelsafspraken continu te bagatelliseren. 91 procent van de exporteurs zijn MKB-ondernemers. Juist deze ondernemers blinken uit in innovatie en velen ondernemen wereldwijd. Een derde van het nationaal verdienvermogen en de werkgelegenheid is gerelateerd aan export. Alleen de export al is goed voor 2,3 miljoen directe en indirecte voltijdbanen.

Focus op IMVO

De focus van veel politieke partijen in de Tweede Kamer ligt op beleid voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Hierover stuurde Minister Kaag medio oktober een brief. Hierover wordt apart gesproken. Er is echter geen spanning tussen IMVO en de ruim 70 Europese handelsakkoorden die de Europese Unie heeft gesloten.  Met name de akkoorden die in de afgelopen tien jaar zijn onderhandeld, zijn essentieel voor het creëren van een internationaal gelijk speelveld voor het bedrijfsleven ook op gebied van milieu, duurzaamheid en arbeidsomstandigheden.

Tien punten voor Tweede Kamerverkiezingen

Juist om die reden zijn handelsverdragen en eenduidige (internationale) handelsregels belangrijk. Maar internationale handel kan niet zonder een goed werkend logistiek systeem. Goede infrastructuur, de mogelijkheid tot efficiënte vrachtafhandeling op de (lucht)havens en het gebruik van data en digitalisering zijn hiervoor onontbeerlijk. evofenedex heeft tien punten opgesteld die de handel en logistiek een stevige impuls geven en daardoor de economie helpen herstellen en groeien. In de aanloop naar de verkiezingen van 2021 hebben we deze punten aangereikt voor de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Komende weken wordt duidelijk welke zijn overgenomen en welke niet.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder