02-07-2015  Ondernemers krijgen hun goederen moeilijk in Groot-Brittannië door stakingen van het ferrypersoneel in Calais en een run op ferrykaarten op andere oversteekplaatsen.

Ondernemers zeggen dat het niet of nauwelijks meer mogelijk is om nog ferry’s naar Groot-Brittannië te boeken via Hoek van Holland of andere oversteekplaatsen. Ook Calais is onbereikbaar. Volgens EVO blijven bloemenhandelaren of groente- en fruitproducenten daarom met hun producten zitten. De schade kan per bedrijf flink oplopen.

Stakingen

Door stakingen van het ferrypersoneel is Calais momenteel onbereikbaar. Op verzoek van Frankrijk is ook de toegangsweg vanuit België afgesloten. Chauffeurs worden via omwegen naar Duinkerken geleid waar ook al enorme files staan. Bedrijven kiezen daarom steeds vaker voor de overtocht via Hoek van Holland. Voor donderdag en vrijdag kondigt het ferrypersoneel in Calais nog hardere acties aan.

Run op ferrykaarten

Door de blokkades verplaatst de goederenstroom zich naar andere oversteekplaatsen zoals Hoek van Holland en Duinkerken. Omdat de oversteek vanuit Nederland alleen per boot gaat, is er een run op ferryplaatsen ontstaan. EVO hoort van ondernemers dat ze nauwelijks meer plaatsen kunnen reserveren.

Terugrit

De terugrit vanuit Engeland is ook een drama. Bedrijven gaan vaak met de trein heen. Dit is duurder maar ook sneller. Op de terugweg kiezen bedrijven vaak voor de boot omdat dit goedkoper is. Dat dit dan langzamer is, maakt dan weinig meer uit. Door de stakingen ontstaan daar nu echter ook enorme wachttijden - met soms zelfs wachttijden van een dag. EVO krijgt signalen dat de terugtocht per trein relatief gezien minder problemen oplevert – de vertraging bedraagt daar zo’n zes uur.