06-07-2011  Om de risico’s voor medewerkers van bedrijven die in aanraking kunnen komen met gegaste containers te beperken, heeft het Platform Gassen in Containers (PGIC) een stappenplan opgesteld zodat veilig kan worden omgegaan met deze gassen.

Het stappenplan bestaat uit een beleidsmatig en een operationeel proces. Het beleidsmatige proces geeft aan hoe een bedrijf een beleid kan vormgeven om veilig om te gaan met gassen in zeecontainers. Het operationele proces leidt tot het ‘veilig’ openen en betreden van de zeecontainers.

Het PGIC is een initiatief van werkgevers en werknemers om te komen tot een gezamenlijke aanpak van problematiek rondom gassen in zeecontainers.Dit wil zij bereiken doorrichtlijnen en protocollen op te stellen voor de veilige omgang met zeecontainers. Het platform bestaat uit Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, Raad Nederlandse Detailhandel (RND), ondernemersorganisatie FME-CWM en werknemersorganisatie FNV Bondgenoten.