Stappenplan vrachtheffing zorgvuldig proces

We denken mee over welke manier de inkomsten terug kunnen vloeien naar de sector

07-03-2018  Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat informeerde de Tweede Kamer gisteren per brief over het stappenplan voor invoering van een kilometerheffing voor vrachtverkeer. Het stappenplan beschrijft een proces van invoering in 2023.

Wij worden wordt nauw betrokken bij dit proces en zijn positief over de zorgvuldigheid waarmee de minister de invoering van deze maatregel aanpakt. We hebben in de ons omringende landen voldoende verkeerde voorbeelden gezien.

Geen voorstander

Zoals bekend zijn wij geen voorstander van een kilometerheffing alleen voor het vrachtverkeer. Het grootste bezwaar is dat de maatregel één groep gebruikers meer laat betalen voor het gebruik van de weg, zonder dat daar een voordeel tegenover staat, zoals een betere bereikbaarheid of een betrouwbare reistijd. Van dergelijke voordelen zou wel sprake zijn als een kilometerheffing voor alle weggebruikers zou worden ingevoerd, met mogelijkheden om de heffing te differentiëren naar plaats en tijd.

Differentiatie

De Europese plannen voor kilometerheffing die nu worden ontwikkeld kennen wel een systeem van differentiatie. In Europa gaat men uit van een gefaseerde invoering van kilometerheffing voor vrachtauto’s in 2023 en in 2028 voor personenauto’s en bestelauto’s. Lidstaten behouden autonomie over wel of niet invoeren van een heffing. Vignetten worden uitgefaseerd en bieden dus geen mogelijkheid meer om buitenlandse weggebruikers mee te laten betalen voor het gebruik van de infrastructuur.

Terugvloeien

Wij zullen onze kennis en expertise inzetten voor een zorgvuldig besluitvormingsproces rond kilometerheffing. Mogelijk is de politiek in de toekomst wel rijp voor een verbreding van de scope en is niet alleen het vrachtverkeer aan de beurt. Natuurlijk denken we mee over welke manier de inkomsten terug kunnen vloeien naar de sector voor verduurzaming, een opgave die zowel nu als in 2023 fors is.

Expertgroep

Leden die zich willen aanmelden voor de expertgroep vrachttax kunnen zich aanmelden bij: a.griffioen@evofenedex.nl

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder