08-05-2013  De Verkeersonderneming is vandaag gestart met een campagne om mensen die wonen of werken in Rotterdam (haven, stad en regio) zover te krijgen dat zij tijdens de spits uit de auto te blijven. De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie van het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Niet het aantal, maar het tijdstip

In de regio Rotterdam staan bijna tweemaal zoveel mensen langer dan een uur per week in de file dan elders in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek dat Maurice de Hond heeft uitgevoerd in opdracht van De Verkeersonderneming. De belangrijkste fileoorzaak in de regio Rotterdam is niet het aantalvoertuigen op de wegen, maar het tijdstipwaarop ze daar rijden.

Kuddegedrag

In het kader van de campagne voerde Maurice de Hond een onderzoek uit onder automobilisten. Uit het onderzoek van Maurice de Hond blijkt ook dat automobilisten echte gewoontedieren zijn. Jaarlijks staan ze miljoenen uren vast in het verkeer, vaak op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats, waar ze regelmatig dezelfde mensen tegenkomen. De nieuwe campagne speelt in op dit kuddegedrag van veel spitsrijders en heeft als thema: ‘Wees geen filedier, doe het op jouw manier’.

De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming heeft als doel het bereikbaar maken en houden van Rotterdam door het slim gebruiken van infrastructuur, slim reizen en slim werken. De belangrijkste adviseurs van de Verkeersonderneming zijn VNO-NCW, EVO, TLN, Deltalinqs, Kamer van Koophandel Rotterdam, provincie Zuid-Holland, gemeente Spijkenisse en politie Rotterdam-Rijnmond.