03-05-2013  Douane, bedrijfsleven en universiteiten hebben een universitair masterprogramma ontwikkeld. De opleiding start op 4 oktober.

Pijlers

Het programma is gebouwd op drie pijlers; de eerste is (douane) wetgeving, de tweede supplychainmanagement en logistiek en de derde is informatiesystemen en compliance. Een dergelijke geïntegreerde wetenschappelijke studie voor de professional in het douaneveld is uniek in de wereld. EVO heeft intensief meegewerkt aan de invulling van het programma en levert kennis en ervaring voor de invulling van de tweede peiler.

Master

Het is de bedoeling dat de opleiding spoedig wordt erkend als wetenschappelijke master. Daarnaast moet deze studie op termijn als reguliere voltijdmaster worden aangeboden aan jonge en getalenteerde afgestudeerden op hbo- of bachelorniveau.

Summer courses

In de weken voor 4 oktober zullen geselecteerde studenten in ‘summer courses’ op het gewenste startniveau per pijler worden gebracht. Daarbij is ook een rol weggelegd voor EVO logistieke opleidingen.