Vervoer bepaalde soorten gevaarlijke stoffen is hier niet toegestaan

Leestijd: 4 minuten

01-06-2021  De Stationspleintunnel, die aan de Schipholweg in Leiden ligt, is toegevoegd aan de lijst met tunnels volgens de VLG, de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen. Voor deze tunnel is categorie D vastgesteld. Dit betekent dat vervoer van bepaalde soorten gevaarlijke stoffen niet is toegestaan in deze tunnel. Aanleiding voor deze aanpassing was een verkeersbord met daarop een onjuiste en onwettige tunnelcategorie, dat in 2019 bij de ingang van de tunnel stond.

De Stationspleintunnel is toegevoegd aan de lijst met tunnels die in bijlage 2 van de VLG zijn opgenomen en waarvoor beperkingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden. Categorie D  betekent dat de tunnel is gesloten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die aanleiding kunnen geven tot een grote of zeer grote explosie, het vrijkomen van grote hoeveelheden giftige stoffen, of een grote brand. Onder deze beperking valt ook het bulktransport van stoffen als diesel en benzine.


Veiligheid

De gemeente Leiden heeft de aanvraag tot indeling in categorie D gebaseerd op de toepassing van de Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels (Stcrt. 2013, 7028). De veiligheid van de tunnel en de ligging van de tunnel worden als voornaamste redenen aangevoerd om het vervoer van gevaarlijke stoffen door deze tunnel te beperken.

Tankwagens

De Stationspleintunnel is in 1997 gebouwd voor lokaal wegverkeer en is volgens de gegevens verstrekt door de gemeente Leiden niet ontworpen en berekend op branden die veroorzaakt kunnen worden door tankwagens met brandbare vloeistoffen. Daarnaast wordt het economisch en maatschappelijk belang van de tunnel zodanig geschat dat sluiting door structurele schade voorkomen moet worden.

CTGG

In 2019 ontving evofenedex een melding van een lidbedrijf over een foutief verkeersbord bij de ingang van de Stationspleintunnel. Er stond een onjuiste tunnelcategorie op het bord vermeld. Naar aanleiding hiervan hebben wij contact gelegd met de gemeente Leiden en is de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) geïnformeerd. Na deze gesprekken heeft de gemeente Leiden een formeel verzoek ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om deze tunnel te voorzien van een categorie voor gevaarlijke stoffen. Dit verzoek, dat wij ondersteunden, is toen ingewilligd. Ook de CTGG had geen bezwaar tegen de tunnelindeling in categorie D.

De regeling waarin dit besluit is opgenomen, is gepubliceerd in de Staatscourant.