15-06-2012  Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ‘Duurzame stedelijke distributie regio Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen’ is de eerste Lean and Green Regio een feit. Door de overeenkomst te tekenen, verklaren de deelnemers dat zij de ‘Lean and Green’-doelstelling - een economisch vitale regio waarbij leefbaarheid en het milieu, de bereikbaarheid en de veiligheid in de regio hand in hand gaan - gezamenlijk willen behalen.

Duurzame stedelijke distributie

De samenwerkingspartners willen zich de komende jaren inzetten om stedelijke distributie op een duurzamere wijze uit te voeren, onder meer door bundeling van goederen en samenwerking door ontvangers van goederen. Daarnaast willen de overheden samen met de brancheorganisaties zoeken naar mogelijkheden om de logistieke routes nog verder te verbeteren en dagranddistributie te stimuleren. Ook komt er onderzoek om de venstertijden in voetgangersgebieden en ontheffingenbeleid meer op elkaar af te stemmen en waar nodig aan te passen. Ten slotte openen de samenwerkingspartners ook een onderzoek naar heroverweging en verduidelijking van voertuigeisen.

Samenwerkingspartners

De ondertekenaars zijn de wethouders van de gemeenten Apeldoorn, Zutphen en Deventer, de portefeuillehouder A1 van de regio Stedendriehoek, bestuurders van Binnenstad Ondernemers Apeldoorn, Stichting Deventer Binnenstadsmanagement, Binnenstadplatform Zutphen en vertegenwoordigers van de brancheorganisaties EVO en TLN.