11-04-2013  HJ Heinz, Bavaria en Mars zijn dit jaar begonnen hun 45-voets containers over te hevelen van de weg naar de binnenvaart. Eenvoudig was dat niet, bekennen de drie verantwoordelijk logistiek managers in de nieuwste EVO Logistiek, maar op termijn kan deze succesvolle modal shift wel eens veel meer verladers inspireren 45-voets containers van de weg te halen.

‘Over zeven tot acht jaar zullen 45-voets containers in de binnenvaart net zo gewoon zijn als 20- en 40-voets containers’, voorspelt logistiek manager Fred Hooft van Bavaria. ‘Wij hebben nu een interessante business case die ook andere verladers over de streep kan trekken.’

Meedoen

Logistiek manager Tom Tillemans van HJ Heinz leunt dan ook niet rustig achterover nu de ketchupfabrikant tussen de 95 en 97 procent van de 45-voets containers kostenneutraal over het water vervoert. ‘Als grote verladers hebben wij een extra verantwoordelijkheid’, vindt Tillemans. ‘Nu we zelf deze stap hebben gemaakt, is het aan ons om andere bedrijven in de regio voor te lichten over hoe ook zij mee kunnen doen in dit nieuwe netwerk van 45-voets containers.’

Hoe meer partijen meedoen in een binnenvaartnetwerk met 45-voets containers, hoe flexibeler en efficiënter het netwerk kan opereren.

Lees meer over de kansen voor verladers in de binnenvaart in EVO Logistiek 3. Dit blad verschijnt vrijdag 12 april. Niet-abonnees kunnen via het formulier rechts op deze pagina een gratis proefexemplaar aanvragen.