07-02-2017  Nederlandse ondernemers vinden steeds vaker hun weg naar Oekraïne. Zo zijn er inmiddels meer dan 250 Nederlandse bedrijven in uiteenlopende sectoren actief in Oekraïne. Met name voor bedrijven actief in de logistiek liggen er grote kansen in Oekraïne. Recent organiseerde evofenedex in nauwe samenwerking met RVO een geslaagd evenement over ondernemen in Oekraïne.  

Positieve ervaringen

Tijdens de bijeenkomst deelden ondernemers die al actief zijn in Oekraïne hun ervaringen. Zij benadrukten vooral hun positieve ervaringen en welwillendheid van de lokale partners, de werklust van de mensen, de drang om zich te verbeteren, de vriendelijkheid van de Oekraïners en de diversiteit van het land.

Afbreukrisico

Als afbreukrisico werd genoemd de relatie tussen de overheid en de private sector. Zo blijkt uit de praktijk dat Oekraïners per definitie wantrouwend zijn ten opzichte van de overheid.

Brugfunctie

Zo werkt de private sector bij voorkeur zonder inmenging van de overheid met als gevolg dat  benodigde (publieke) infrastructurele werken achterblijven bij de behoefte vanuit de markt. Met name op dit vlak ligt een belangrijke ‘brugfunctie’ voor zowel Nederlandse bedrijven als de Nederlandse overheid.  

Directe verbinding

Een ander punt is de rivier de Dnjepr. Transport via deze rivier kan in de toekomst grote kansen bieden voor Nederlandse ondernemers. Via de rivier is vanuit de Noordzee een directe verbinding mogelijk met de Zwarte Zee. Momenteel werkt de Oekraïense overheid aan een wet die buitenlandse bedrijven toestaat goederen te vervoeren over de Dnjepr.

Budget beschikbaar

Er moet overigens fors worden geïnvesteerd in bestaande gedateerde infrastructuur als sluizen en havens in- en aan de Dnjepr. Hiervoor is budget beschikbaar vanuit de EU. Ook hier liggen dus mogelijkheden. Nadeel hierbij is wel dat de rivier vier maanden per jaar niet bevaarbaar is als gevolg van bevriezing.

Handelsroute

De Nederlandse ambassade schat in dat de rivier pas op zijn vroegst over 5 jaar aantrekkelijk zal zijn als handelsroute voor Nederlandse ondernemers. Samen met de Nederlandse ambassade en RVO blijft evofenedex de ontwikkelingen nauw in de gaten houden.