31-01-2012  De commissie in het Europarlement die moet beslissen over aanvullingen op de aan te scherpen zwavelrichtlijn voor de zeescheepvaart, heeft de behandeling van het onderwerp voor de tweede keer uitgesteld.

Onderwerp later behandelen

Door gebrek aan tijd is op verzoek van de liberale, conservatieve en christelijke fracties in de EU-commissie, gevraagd het onderwerp later volledig te behandelen. Het verzoek van de socialistische en groene fracties te stemmen over de amendementen zonder debat werd door de meerderheid afgekeurd.

Compensatie

Door dit uitstel krijgen bedrijfslevenpartijen zoals EVO langer de tijd om Europarlementariërs er van te overtuigen dat er genoeg ruimte moet komen voor compenserende maatregelen. Ook moet er serieus worden gekeken naar mogelijkheden om de invoeringsdatum van de 0,1-procentnorm in 2015 door te schuiven naar 2020.