28-01-2014  De Kamer van Koophandel heeft een nieuwe versie van zijn programma ‘digitale afgifte exportdocumenten’ in gebruik genomen. Hierdoor kunnen bedrijven het stempel en de handtekening van de kamer direct printen op het digitaal aangevraagde exportdocument. Het exportdocument hoeft niet langer langs het loket. Ook komt het afdrukken op de vooraf getekende en gestempelde documenten van de Kamer van Koophandel te vervallen. Vanaf nu kunnen bedrijven dus blanco documenten gebruiken.

Buitenland

De geprinte stempel en handtekening sluit aan bij de ontwikkelingen in de rest van de wereld. België, het Verenigd Koninkrijk, maar ook Singapore, Kenia en Canada maken al gebruik van geprinte handtekeningen. Buitenlandse douanediensten zijn op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen. Mocht het gebruik van een geprinte stempel en handtekening in de praktijk problemen veroorzaken, dan is het in uitzonderingsgevallen mogelijk een ‘natte stempel en handtekening’ te vragen bij de Kamer van Koophandel. Internationale acceptatie is hierdoor altijd gewaarborgd.

Nadere informatie

De verantwoordelijke softwareleverancier voor het digitaal aanvragen van exportdocumenten stuurt binnenkort nadere informatie toe over ‘Printen van Stempel en Handtekening’. Voor aanvullende informatie kunnen bedrijven terecht bij EVO-Ledenservice, telefoon 079 3567 346, of de Kamer van Koophandel