08-08-2013  EVO, Transport en Logistiek Nederland, expediteursvereniging Fenex en exporteursvereniging Fenedex steunen voorstellen van de Internationale Organisatie van Standaardisatie (ISO) en de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) om het aantal overboord slaande containers terug te dringen. De organisaties vinden het belangrijk dat schepen goed worden beladen. Zij pleiten dan ook voor werkbare en kosteneffectieve maatregelen.

ISO

Jaarlijks slaan er ongeveer 350 containers van boord. Dat leidt tot onveilige situaties op de schepen en langs de kust.

Uit onderzoek blijkt dat het overboord slaan van containers vooral veroorzaakt wordt door het slecht vastzetten van containers aan boord van schepen. Door de grote druk die door schommelingen van het schip ontstaat op de gestapelde rijen containers, laten de sloten waarmee de containers aan elkaar gekoppeld zijn soms los.

ISO is nu aan het werk om de veiligste methoden voor het vastzetten van containers in een internationale standaard te formuleren. Door implementatie van een wereldwijd geldende ISO standaard, verkleint de kans op verlies van containers op zee aanzienlijk.

UNECE

Daarnaast werken de Verenigde Naties aan het opstellen van een nieuw handboek voor het beladen van goederen in containers. Omdat sommige bedrijven hun goederen niet gestructureerd en doordacht in containers laden, gebeuren er tijdens het transport ongelukken door onbalans of schuivende goederen. Het UNECE-handboek maakt voor bedrijven duidelijk hoe ze containers veilig kunnen beladen. Met het gebruik van de UNECE-richtlijnen door de betreffende bedrijven loopt de kans op ongelukken bij transport sterk terug, menen de organisaties.

Wegen

Voorliggende IMO-voorstellen voor het gecertificeerd vaststellen van het gewicht van containers, wijst het Nederlandse bedrijfsleven vooralsnog echter van de hand. Volgens EVO, TLN, Fenedex en Fenex is er nog teveel onduidelijkheid over het onjuist opgeven van gewichten om daar wereldwijd geldende regels voor door te voeren. Een certificatieplicht zou bovendien zomaar 8 miljard euro per jaar kunnen kosten zonder dat duidelijk is of een dergelijke maatregel nu echt bijdraagt aan het veiliger maken van het containertransport over zee.

In september buigt de Internationaal Maritieme Organisatie (IMO) zich over aanvullende regelgeving die het verlies van containers op zee over de hele wereld moet beperken.

Awareness-training IMDG voor walpersoneel