10-10-12  Bedrijfslevenorganisaties EVO, TLN, MKB-Nederland Midden, VNO-NCW Utrecht en de Kamer van Koophandel Utrecht steunen minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de provincie Utrecht in hun aanpak van de A27 bij Utrecht.

Dat hebben de organisaties de Tweede Kamer laten weten die morgen met de minister debatteert over de voorgenomen verbreding naar tweemaal zeven rijstroken.

Schade

De files op de Ring Utrecht hebben het goederenvervoer in de afgelopen jaren zo’n 54 miljoen euro gekost. Dit heeft TNO in opdracht van EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) berekend.

De A27 is dan ook één van de drukst bereden snelwegen van Nederland. In 2010 bedroeg alleen al de directe vertragingsschade voor het goederenvervoer op dit traject zo’n acht miljoen euro.

Doorstroming

De bedrijfslevenorganisaties pleiten dan ook, net als de minister en de provincie, voor de aanleg van tweemaal zeven rijstroken, waarbij het lokale of stedelijke verkeer wordt gescheiden van het doorgaande.

Lokaal verkeer aan de oostzijde van de stad Utrecht en dat gebruik wil maken van de Ring A27, wordt in deze variant niet meer samengevoegd met het doorgaand verkeer. Daardoor wordt het verkeer veiliger afgewikkeld en stroomt het beter door.

De doorstroming is bij tweemaal zeven rijstroken beter dan bij tweemaal zes rijstroken. Dat levert de hoognodige ontlasting van het onderliggend wegennet op.

Bovendien wordt daarmee een grote bijdrage geleverd aan de verbetering van de geluids- en luchtkwaliteitsproblematiek in de stad Utrecht.

Geen alternatief

Alle varianten zonder verbreding van de Bak Amelisweerd lossen de verkeersproblemen niet op. Uit verschillende proeven blijkt ook dat bij een snelheidsverlaging naar 80 kilometer per uur de doorstroming verslechtert.

Het alternatieve plan ‘De Kracht van Utrecht’ bevat naast snelheidsverlaging een pakket aan investeringen in het openbaar vervoer dat geraamd wordt op 10 miljard euro aan kosten en waarmee een aanvullend prijsbeleid gemoeid is. Ook dit plan, dat nog eens miljarden extra kost, lost de verkeersproblemen niet op.

Het verenigde bedrijfsleven roept de Tweede Kamer op zich morgen alsnog achter de minister en de provincie Utrecht te scharen.