Steun voor zoektocht oplossing Rotterdams fileleed

De bereikbaarheid in en rond Rotterdam baart bedrijven steeds meer zorgen

27-06-2018  Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft gisteren aangekondigd een MIRT-verkenning te starten naar de doorstroming op de A15 tussen Gorinchem en Papendrecht. Wij vinden dat goed nieuws. De bereikbaarheid in en rond Rotterdam baart bedrijven steeds meer zorgen.

Acceptabele oplossingen

“De bereikbaarheid van bedrijven in en om Rotterdam laat steeds meer te wensen over. Door de groeiende economie neemt het goederenvervoer over de weg, het water en spoor in deze regio sterk toe. Het goederenvervoer loopt nu steeds vaker vast, zowel op de weg als op het water. De kwaliteit van dienstverlening in het spoorgoederenvervoer is vooralsnog ook niet afdoende om verlichting te bieden. Daarom zoeken we nu in de corridor Oost-aanpak naar maatschappelijk acceptabele oplossingen om de doorstroming van het goederenvervoer zo goed mogelijk te borgen. Serieus kijken naar capaciteitsuitbreiding van de A15 hoort daarbij”, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl.

Verlieskosten

De verlieskosten bedragen voor het tracé Papendrecht-Gorinchem bij een laag groeiscenario 27 miljoen euro per jaar in 2030 en kunnen oplopen tot 48 miljoen euro per jaar bij een hoog economische groeiscenario in 2040. Delen van het tracé staan in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017 (NMCA) hoog in de top-50 voor 2030.