21-04-2016  Steven Lak (1954) neemt op 1 juni de EVO-voorzittershamer over van Chris Bruggink, die na 9 jaar afscheid neemt.

Lak is tevens voorzitter van zowel Deltalinqs als de Rotterdam Port Promotion Council. Daarnaast bekleedt hij nog diverse andere bestuurlijke functies, waaronder het lidmaatschap van het dagelijks bestuur van VNO-NCW. Met Lak krijgt EVO een algemeen voorzitter die ruime ervaring heeft in leidinggevende functies in het bedrijfsleven, als bestuurder en als gedreven behartiger van de belangen van het bedrijfsleven.

De nieuwe algemeen voorzitter heeft als bijzondere opdracht het fusieproces met exporteursvereniging Fenedex het komende jaar bestuurlijk in goede banen te leiden.

Steven Lak wordt benoemd voor de gebruikelijke periode van drie jaar. Het algemeen bestuur van EVO heeft hem unaniem gekozen.