19-07-2012  Stichting vervoeradres heeft de brochure ‘De vrachtbrief, goed geregeld’ geactualiseerd. De brochure vervangt de vorige druk uit 2004.

Bewijsmiddel

Een correct ingevulde vrachtbrief bevat alle gegevens die nodig zijn om het goederenvervoer en de daarbij behorende administratie goed te laten verlopen. Het document bewijst wanneer en door wie de goederen in ontvangst zijn genomen of zijn afgeleverd.

De vrachtbrief is daarmee het bewijsmiddel bij uitstek om schade of vermissing aan te tonen. Stichting vervoeradres heeft de vrachtbriefbrochure dan ook met uiterste zorg herzien.

De herziene vrachtbriefbrochure informeert de logistieke branche over het juiste gebruik van de vrachtbrief. Duidelijk wordt wat het belang is van de vrachtbrief en welke partijen betrokken zijn bij de vervoerovereenkomst.

Praktisch

In grote lijnen worden de Algemene Vervoerscondities (AVC) en het CMR-Verdrag beschreven. Maar bovenal behandelt de brochure stap voor stap hoe de vrachtbrief correct wordt ingevuld. Elk vak van het document wordt afzonderlijk behandeld.

De brochure is te bestellen onder artikelnummer 6025 via de webshop van Beurtvaartadres en is kosteloos te downloaden via de website van Stichting vervoeradres.