Stikstof zorgt voor uitstel Luchtvaartnota 2020-2050

De belangen welvaart, veiligheid, milieu en hinderbeperking met elkaar in balans brengen

4-12-2019  De concept-Luchtvaartnota 2020-2050 kan pas worden gepubliceerd nadat de Commissie Remkes een advies heeft gegeven over stikstof in relatie tot de luchtvaart. Dit blijkt uit een brief van minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Hierdoor wordt de deadline voor publicatie van de Luchtvaartnota eind 2019 hoogstwaarschijnlijk niet gehaald. evofenedex vindt het van belang dat er gedegen onderzoek wordt gedaan naar de stikstofeffecten van de luchtvaart, maar er moet wel rekening worden gehouden met internationale standaarden en afspraken op dit gebied.

Verankering vracht in toekomstig luchtvaartbeleid


De Luchtvaartnota 2020–2050 is een belangrijk document, omdat het een fundament is waar al het toekomstig luchtvaartbeleid aan moet worden gerelateerd. evofenedex is deelnemer van de klankbordgroep van de Luchtvaartnota en zet zich in voor borging van luchtvracht op Schiphol om zo de internationale handelspositie van Nederland te versterken, werkgelegenheid te creëren en het vestigingsklimaat te ondersteunen. De uitdaging van de Luchtvaartnota is om de belangen welvaart, veiligheid, milieu en hinderbeperking met elkaar in balans te brengen.


Luchtvaart zorgt voor 0,1 procent stikstofdepositie


Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt dat luchtvaart verantwoordelijk is voor slechts 0,1 procent van de totale stikstofdepositie in Nederland. Volgens Europese regels wordt alleen de uitstoot tot 3000 voet, 914 meter, meegerekend. Stikstof zou boven deze hoogte andere verbindingen aangaan, waardoor er geen sprake meer is van stikstofdepositie. Het kabinet heeft de Commissie Remkes desondanks verzocht om met een advies te komen, gezien de effecten van luchtvaart op het milieu en de totstandkoming van de Luchtvaartnota. evofenedex kan instemmen met aanvullend onderzoek, maar waakt voor het plaatsen van een nationale kop die afwijkt van internationale standaarden en afspraken.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder