30-05-2013  De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft een voorstel om stikstofzones op zee mogelijk te maken voorlopig in de ijskast gezet.

Rapporten

EVO vond de eerste wetenschappelijke rapporten over de invoering van een stikstofzone op de Noordzee hoopgevend. Ook Noord-Europese overheden waren positief over het voorstel van de IMO.

Kans gemist

Door het besluit van de IMO kunnen Europese overheden nu geen maatregelen nemen die uitstoot terugdringen. EVO bepleit al geruime tijd een betaalbare verschoning van de internationale zeescheepvaart en ziet het uitstel als een gemiste kans.

Kostbaar

Europese luchtkwaliteitsnormen dwingen overheden er mogelijk toe andere, kostbaardere maatregelen aan het bedrijfsleven op te leggen om de uitstoot van stikstof te reduceren.