Zoetermeer, 29 mei 2013

Kosteneffectieve, milieuvriendelijke maatregel, strandt

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft een voorstel om stikstofzones op zee mogelijk te maken voorlopig in de ijskast gezet. Europese overheden kunnen nu geen maatregelen nemen die uitstoot van stikstof door zeeschepen op de Noordzee terugdringt. Verladersorganisatie EVO bepleit een betaalbare verschoning van de internationale zeescheepvaart en ziet het uitstel als een gemiste kans.

EVO, belangenbehartiger van bedrijven die goederen te vervoeren hebben, vond de eerste wetenschappelijke rapporten over de invoering van een stikstofzone op de Noordzee hoopgevend. Ook Noord-Europese overheden waren positief over het voorstel van de IMO. Volgens de eerste inzichten kost de invoering van een stikstofzone verladers relatief weinig en is het welzijnsvoordeel voor de samenleving significant.

Kosten

Milieuvriendelijke maatregelen die tevens kosteneffectief zijn kunnen op de steun van het bedrijfsleven rekenen. Het uitstel van de invoeringsmogelijkheid zorgt er helaas voor dat dit milieuvoordeel op korte termijn niet te realiseren is. Integendeel: Europese luchtkwaliteitsnormen dwingen overheden er mogelijk toe andere, kostbaardere maatregelen aan het bedrijfsleven op te leggen om de uitstoot van stikstof te reduceren.

Rusland

Het voornemen om de uitstoot van stikstof terug te dringen strandde doordat Rusland in de IMO betwijfelde of nieuwe schepen al per 2016 kunnen voldoen aan de strenge eisen. Deze zorg overtuigde een meerderheid in de IMO dat invoering van een zogenoemd ‘Nitrogen Emission Control Area’ op korte termijn niet wenselijk is. Op zijn vroegst zal de maatregel nu in 2021 ingevoerd worden.