Stilstand is vooruitgang

Norisk parking: innovator voor spitsmijding

25-10-2017. Door de aanhoudende fileproblemen gaan steeds meer bedrijven op zoek naar manieren om de spits te vermijden. NoRisk Parking zag hiervoor een gat in de markt: parkeerterreinen met 24/7 bewaking en cameratoezicht.

NoRisk Parking beheert en exploiteert parkeerterreinen voor de logistieke sector. Het bedrijf is voortgekomen uit de beveiligingsbranche. De uitbreiding naar parkeerterreinen met 24/7 bewaking en cameratoezicht is daarom een logische stap. In samenwerking met het Beter Benutten programma, wordt een samenwerking gestart om dit idee verder vorm te geven.

Door de aanhoudende fileproblemen gaan steeds meer bedrijven op zoek naar manieren om de spits te vermijden. NoRisk Parking zag hiervoor een gat in de markt: parkeerterreinen met 24/7 bewaking en cameratoezicht.

NoRisk Parking beheert en exploiteert parkeerterreinen voor de logistieke sector. Het bedrijf is voortgekomen uit de beveiligingsbranche. De uitbreiding naar parkeerterreinen met 24/7 bewaking en cameratoezicht is daarom een logische stap. In samenwerking met het Beter Benutten programma, is een samenwerking gestart om dit idee verder vorm te geven.

Steeds in dezelfde spits

Bart Tombe, directeur van Norisk Parking legt de situatie uit: “Een probleem waar veel bedrijven mee kampen, is dat zij veel onnodige uren in de spits rijden omdat de logistiek niet goed georganiseerd is. Dat betekent dat chauffeurs ’s ochtends soms eerst met hun eigen personenauto in de spits naar hun standplaats rijden. Daarna staan zij dan ook nog vaak in dezelfde spits, wanneer zij met hun vrachtwagen of bestelbus naar de klanten rijden. Dit levert veel overbodige verkeersbewegingen in de spits op.”

Lagere kosten door bewaakte stalling

De oplossing voor deze spitshinder: een parkeerlocatie in de buurt van het verzorgingsgebied waar veel bedrijven werkzaam zijn. Op deze locatie laten bedrijven hun voertuigen beveiligd achter. Dit bespaart veel onnodige kilometers en spitsritten worden bespaard. De extra voordelen voor de klant zijn ook lagere brandstofkosten en een lagere verzekeringspremie omdat de voertuigen bewaakt gestald worden. Naast advies krijgt NoRisk Parking een bedrag tussen € 2.000,- à € 4.000,- als bijdrage vanuit het Beter Benutten programma.

Het prijskaartje

Om het idee uit te voeren besluit het bedrijf een terrein te pachten van 6.000 m2 van de gemeente Pijnacker/Nootdorp. De bedrijven stallen hun voertuigen tegen betaling op deze parking en NoRisk Parking zorgt voor de beveiliging en faciliteiten. Behalve vrachtwagens, aanhangers en (afzet)containers stallen bedrijven ook hun bestelbussen met waardevolle inhoud, zoals gereedschap. Ook is het mogelijk om geconditioneerde voertuigen te parkeren en “op stroom” te houden.

Nachtlevering

“Er zijn al een aantal bedrijven dat gebruik maakt van ons terrein: Van Opzeeland uit Hedel rijdt bijvoorbeeld nu ’s nachts met een LZV naar het parkeerterrein. Op de dag zelf vindt de fijnmazige distributie in de regio plaats. Vroeger reden er wel drie wagens van Van Opzeeland in de spits naar deze regio.” vertelt de Tombe.

Een bedrijf zoals Kamps Transport B.V. profiteert ook van deze oplossing. Dit bedrijf rijdt overdag zeecontainers naar het parkeerterrein. ’s Nachts worden de containers van het parkeerterrein naar de Rotterdamse haven gereden.

Eerst oplossen dan handhaven

Hoewel het terrein nog maar relatief kort operationeel is, heeft dit nu al geleid tot minder spitsritten. Tot slot heeft de Tombe een aanbeveling voor gemeenten en overheden die kampen met verkeersoverlast door de spits:” biedt eerst oplossingen aan, voordat je gaat handhaven. En probeer meer te denken in oplossingen, voordat je het probleem gaat aanpakken. “

Beter benutten en evofenedex

evofenedex werkt nauw samen met een aantal partijen in den lande om het Beter Benutten programma uit te rollen. In de regio Haaglanden fungeert Bereikbaar Haaglanden als belangrijke aanjager voor het Beter Benutten programma. Bijgaand project is mede dankzij hun inzet en kennisdeling tot stand gekomen. Leden die willen weten of het Beter Benutten-project ook voor hen interessant kan zijn, kunnen hier meer lezen.

Dan doen we namelijk iets meer recht aan de inspanningen die Bereikbaar Haaglanden heeft gedaan om deze bedrijven gebruik te laten maken van het Beter Benutten programma.

No Risk logo