13-07-2015  Op vrijdag 10 juli is er een akkoord bereikt tussen het kabinet en drie van de vier vakcentrales over het nieuwe CAO voor rijksambtenaren. Geplande stiptheidsacties bij Douane Schiphol Cargo van dinsdag 14 juli komen daarmee te vervallen.

In- en uitvoeraangiften zouden naar verwachting aanzienlijke vertragingen hebben opgelopen als gevolg van de stiptheidsacties. Maar door een akkoord over een nieuwe CAO zijn de acties van de baan.