Tariefstop is verstandig, maar meer initiatieven van containerlijnvaartrederijen nodig om markt te herstellen

Leestijd: 3 minuten

13-09-2021  Ondernemers krijgen wat meer zekerheid geboden in de markt voor containervervoer met de stop op tariefsverhogingen, maar er is nog geen sprake van een start van het herstel van de containerlijnvaart, aldus evofenedex. Containerlijnvaartrederijen CMA CGM en Hapag-Lloyd hebben aangekondigd tot in ieder geval februari 2022 geen tariefsverhogingen meer door te voeren. Tarieven zijn het afgelopen jaar meer dan 700 procent gestegen en deze zijn voor veel ondernemers nauwelijks meer op te brengen. De huidige crisis is volgens evofenedex ongeëvenaard en met name mkb- en retailbedrijven worden hard geraakt.

De tariefstop heeft betrekking op de spotvrachttarieven van de containerlijnvaartrederijen, maar verdere prijsverhogingen door het opleggen van extra toeslagen zijn niet uitgesloten. Niettemin vindt evofenedex het een verstandig besluit, aangezien nieuwe tariefsverhogingen de komende maanden alweer op de loer liggen. Steeds meer ondernemers zijn genoodzaakt prijsverhogingen van hun producten door te voeren, waardoor hun concurrentiepositie, en zelfs hun voortbestaan, onder druk komen te staan. Experts waarschuwen dat de exorbitante containertarieven inflatie in de hand werken. 90 procent van de wereldhandel gaat via zeevaart. Grondstoffen en halffabricaten, voedingsmiddelen en consumentengoederen worden allemaal getroffen door de huidige crisis.

Machtsverhoudingen

Los van de hoge tarieven zuchten ondernemers al meer dan een jaar onder teruglopende betrouwbaarheid en afnemende dienstverlening van de containerlijnvaartrederijen  in de markt. En ook neemt de congestie in havengebieden toe. evofenedex heeft samen met de European Shippers’ Council (ESC) en de Global Shippers’ Alliance (GSA) veelvuldig contact op nationaal, Europees en internationaal niveau over de huidige marktverstoring bij toezichthouders, overheden en ngo’s. Hierbij gaat het vooral over de machtsverhoudingen in de huidige markt en hoe deze weer meer in balans kunnen komen. Inmiddels zijn in de Verenigde Staten verregaande onderzoeken afgekondigd naar het marktgedrag van containerlijnvaartrederijen, en ook de Europese Unie, China en Zuid-Korea doen onderzoek.

Verantwoordelijkheid containerlijnvaartrederijen

evofenedex verwacht niet dat het besluit van de tariefstop tot een herstel van de  markt naar de normale situatie zal leiden. De verwachting is dat tarieven tot het eind van 2021 op de huidige niveaus blijven en de markt op zijn vroegst vanaf Chinees Nieuwjaar (februari 2022) kan herstellen. De afgelopen kwartalen hebben de containerlijnvaartrederijen miljardenwinsten geboekt. Volgens evofenedex brengt dit voor de rederijen ook de verantwoordelijkheid met zich mee om betrouwbaarheid en kwaliteit van hun dienstverlening te herstellen. Alleen een stop op tariefsverhogingen is niet voldoende om het vertrouwen in de markt te herstellen.