18-12-2015  De Tweede Kamerleden Barbara Visser (VVD) en Duco Hoogland (PvdA) hebben het kabinet gisteren weer schriftelijke vragen gesteld over de storingen van de Botlekbrug. De 50 storingen zijn volgens de Kamerleden niet meer uit te leggen. EVO deelt die mening.

Kosten

De Kamerleden willen dat de minister duidelijk maakt wat ze tot nu toe gedaan heeft om de storingen te voorkomen. Ook willen zij inzicht in de kosten die met de storingen zijn gemoeid en vragen zij of de minister bereid is naar een oplossing te zoeken voor vrachtauto’s met gevaarlijke stoffen. Die moeten bij een storing nu 100 kilometer omrijden. EVO agendeerde dit probleem al eerder.

Debat

Onlangs stelden de VVD en PvdA ook al Kamervragen over de aanhoudende storing in de bediening van de Botlekbrug, die zorgt voor lang oponthoud voor het goederenvervoer over de weg, het water en voor forenzen. Visser en Hoogland willen dat de minister de vragen beantwoordt voor het eerstkomende debat over wegverkeer en verkeersveiligheid begin 2016.