07-01-2016  Sinds het begin van dit jaar zijn er veel storingen in de douanesystemen en -processen. Vele aangevers zijn daarom op de noodprocedure overgegaan. De problemen vinden hun oorzaak in belastingdienstbrede infrastructurele problemen, zoals het mainframe.

Extra inspanningen

De Nederlandse douane schrijft op zijn website zich te realiseren dat deze storingen vervelende gevolgen hebben voor het bedrijfsleven en biedt daarvoor excuses aan. De douane liet EVO-Fenedex aanvullend weten zich extra in te spannen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Informatie

Actuele informatie over de storingen staat op de website van de Nationale Helpdesk Douane.