22-06-2017  Het verzet van evofenedex tegen een verplicht veilingsysteem voor de spotmarkt in de binnenvaart heeft zijn vruchten afgeworpen. De minister heeft de Tweede Kamer onlangs schriftelijk laten weten geen draagvlak te zien voor dit zogenoemde Agora.

Gisteren gaf de Tweede Kamer tijdens het debat over scheepvaart ook geen vervolg meer aan het Agora.

Geen oplossing

Een verplicht veilingsysteem is volgens evofenedex niet de oplossing is voor de problemen waar de binnenvaartsector mee te maken heeft. Het zorgt niet automatisch voor een stabielere markt, meer vergroening en minder leegvaren.

Kosten

Nu de verplichte veiling voor de spotmarkt in de binnenvaart van de baan is, behouden handels- en productiebedrijven de vrijheid om zelf een keuze te maken op welke wijze ze gebruikmaken van de binnenvaart, stelt evofenedex. Wanneer deze bedrijven verplicht zouden worden aan een veiling mee te doen, zou dit gevolgen hebben gehad voor de aantrekkelijkheid van de binnenvaart. De extra kosten kunnen oplopen tot in de tientallen miljoenen, doordat bedrijven hadden moeten omschakelen naar het veilingsysteem en een markt die veel grilliger was geworden.

Samenwerking

evofenedex ziet vooral toekomst in meer samenwerking tussen haar leden en binnenvaartondernemers. Wanneer binnenvaartschipper en verlader een langetermijnrelatie aangaan, komen investeringen voor innovatie en vergroening eerder van de grond. Dan ontstaat er een win-win situatie voor beide partijen.

Transparantie

Ook wil evofenedex meer transparantie in de binnenvaartsector, zodat het inzichtelijker wordt welke kosten een bevrachter in rekening brengt voor zijn diensten.